Здравен съюз: лекарствата трябва да бъдат по-достъпни и по-евтини

Здравен съюз: лекарствата трябва да бъдат по-достъпни и по-евтини

•          Призив за ориентирана към пациентите фармацевтична политика на ЕС

•           Необходимо е да се повиши устойчивостта чрез предотвратяване на недостига на лекарства, осигуряване на вериги за доставки и предоставяне на устойчиви лекарства

•           Подкрепа за прозрачна, конкурентоспособна и иновативна фармацевтична промишленост на ЕС

Депутатите внесоха предложения за увеличаване на наличността и достъпността на лекарствата, за повишаване на прозрачността на цените и за насърчаване на съвместните обществени поръчки в ЕС.

Докладът, който представлява приноса  на Парламента към плана на Комисията за актуализиране на фармацевтичното законодателство на ЕС през 2022 г., беше приет  с 527 гласа "за", 92 гласа "против" и 70 гласа "въздържал се".

Основните препоръки включват преодоляване на първопричините за недостига на лекарства, осигуряване на достъп на пациентите до безопасно, достъпно и ефективно фармацевтично лечение, повишаване на прозрачността на цените и публичното финансиране на научноизследователската и развойна дейност и укрепване на устойчивостта на производството и доставките в ЕС.

По време на пленарния дебат  евродепутатите заявиха, че един от основните уроци, които политиците са научили от пандемията COVID-19, е значението на тясното сътрудничество на европейско равнище, съчетано с повишаване на устойчивостта и резистентността на националните здравни системи. ЕС трябва да се стреми да възстанови независимостта на фармацевтичните си доставки и да укрепи публично-частните партньорства, добавиха те. Голямо мнозинство от членовете на ЕП призоваха за актуализирана, стабилна регулаторна рамка, която да гарантира безопасността и ефективността на фармацевтичните продукти, справедливо и прозрачно определяне на цените и да гарантира, че индустрията изпълнява ангажиментите си в областта на околната среда.

 Цитат

Докладчикът Дулорс Монсерат (ЕНП, Испания) заяви: "Докладът подобрява фармацевтичната стратегия на ЕС с оглед на следващото преразглеждане и актуализиране на фармацевтичното законодателство на ЕС, като поставя пациентите в центъра на здравните политики. Трябва решително да се справим с неудовлетворените медицински нужди и да насърчим достъпа до лекарства, като същевременно направим националните си здравни системи по-устойчиви. Същевременно трябва да укрепим публично-частните партньорства в ЕС за стратегически автономна и устойчива фармацевтична промишленост, подкрепена от ефективна система за стимулиране и управлявана от стабилна, актуализирана и ориентирана към безопасността регулаторна система“.

 Следващи стъпки

Очаква се Комисията да предложи актуализация на фармацевтичното законодателство на ЕС към края на 2022 г.

Контекст

На 25 ноември 2020 г. Комисията прие фармацевтична стратегия за Европа - основна инициатива в рамките на Европейския здравен съюз. Нейната цел е да даде на фармацевтичната политика на ЕС дългосрочна визия: да се гарантира, че тя е издръжлива и устойчива, и да засили позицията на ЕС като световен лидер, като същевременно се осигури достъп на пациентите до лекарства на достъпни цени.

Бюро на Европейския парламент в България

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре