Здравната вноска за безработните става 31,20 лв. месечно от 1 август

От 1 август 2023 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват от държавата и др.)…

Здравната вноска за безработните остава 28,40 лв

По 28.40 лева на месец ще продължат да плащат хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не се осигуряват…