Студентите в чужбина е добре да актуализират здравноосигурителния си статус

Много от младите смолянчани, учещи в чуждестранни университети, ще се завърнат през август при близки и приятели в родния град. По - опитните от тях вече знаят какво трябва да…

Студентите в чужбина е добре да актуализират здравноосигурителния си статус

Много от младите смолянчани, учещи в чуждестранни университети, ще се завърнат през август при близки и приятели в родния град. По опитните от тях вече знаят какво трябва да направят,…