Menu
Вторник, 20 Юни 2017 17:47

Жилищен фонд в област Смолян към 31.12.2016 година

Написана от
град  Смолян град Смолян снимка: Смолян днес!
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2016 г. жилищният фонд в област Смолян се състои от 36 120 сгради или с 17 повече в сравнение с 2015 година. Жилищата в тях са 65 988. В градовете се намират 49.4% от всички жилища в областта, а в селата - 50.6%.
Стоманобетонните и панелните сгради са 1 797 с 9 221 жилища в тях, тухлените сгради - 17 669 с 34 334 жилища, а 22 433 жилища се намират в 16 654 сгради с друга конструкция. В градовете 25.0% от жилищата се намират в стоманобетонни и панелни, 62.4% - в тухлени и 12.6% - в други сгради. Същевременно 54.9% от жилищата в селата са в други сгради (камък, сурови тухли, дърво и други материали), 41.9% в тухлени сгради и само 3.2% в стоманобетонни и панелни сгради.

Най-голям е относителният дял на жилищните сгради построени, в периода 1946 - 1960 г. - 22.9%, а най-нисък след 2011 г. - 0.4%.
Преобладаващата част от жилищата са с две и три стаи - 62.9% от всички жилища в областта, следвани от жилищата с четири стаи - 17.7%, а едностайните са 8.3%. Жилищата с пет и повече стаи са 11.1%.
Най-висок е относителният дял на жилищата с две и три стаи, както в градовете, така и в селата съответно, 66.0 и 59.8%. По-голямата част от всички едностайни жилища са в градовете - 65.4%, а многостайните с четири и повече стаи - в селата. Средният брой стаи на едно жилище в селата е 3.2, а в градовете - 2.8.

Осигуреността с жилища на 1 000 души от населението в областта е 603 при средно за страната 555.

Най-много жилища на 1 000 души от населението са регистрирани в общините Баните - 978 и Чепеларе - 855, а най-малко в общините Доспат - 368 и Борино - 449.
Жилищата в областта се обитават средно от 1.7 лица, като при жилищата в градовете показателят е 1.9 лица, а в селата 1.5. Най-висок среден брой лица на едно жилище през 2016 г. е регистриран в община Доспат - 2.7 и Борино - 2.2, a най-малък - в Баните и Чепеларе - съответно 1.0 и 1.2.

Общата полезна площ на жилищата е 5 202 хил. кв. м. или с 0.1% повече в сравнение с 2015 година. Полезната площ на човек от населението в областта е 47.5 кв. м, като най-голяма е в общините Баните и Чепеларе - съответно - 72.9 и 66.0 кв. м.
Към 31.12.2016 г. 48.7% от всички жилища в областта се намират в двуетажни сгради, следвани от жилищата в триетажни сгради - 28.4%. Относителният дял на жилищата в пететажни и едноетажни жилищни сгради е съответно 6.0 и 5.4% от общия брой. В сгради на четири етажа се намират 4.8% от жилищата.
Преобладаващата част от жилищата 65 093 (98.6%) са частна, а само 895 (1.4%) са държавна или общинска собственост.
 
През 2016 г. броят на въведените в експлоатация жилищни сгради е 26, а новопостроените жилища в тях са 100. От тях 79 (79.0%) са в градовете, а 21 (21.0%) в селата. В сравнение с предходната година новопостроените жилища се увеличават с 21 (26.6%).

Девет от новопостроените сгради са двуетажни - 34.6%, други девет са триетажни, а осем (30.8%) са сгради с четири и повече етажи. Къщите са 16 (61.5%) с 26 жилища, седем са жилищните блокове с 64 жилища, 2 сгради са от смесен тип с 9 жилища в тях и една сграда е частна вила. Новопостроените сгради са стоманобетонни.
 

ТСБ "ЮГ" - ОСИ - Смолян
 
 
 

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!