Зимно подхранване на дивеча на територията на ДЛС „Женда“

Зимно подхранване на дивеча на територията на ДЛС „Женда“ Зимно подхранване на дивеча на територията на ДЛС „Женда“ Зимно подхранване на дивеча на територията на ДЛС „Женда“

Един от ефективните начини за намаляване на загубите и поддържане на дивеча в добра кондиция е зимното подхранване. В обхвата на  ТП ДЛС „Женда“-Кърджали, ловните надзиратели полагат грижи за 20 биотехнични съоръжения, от които в оградени и свободни територии, се подхранват общо 214 броя муфлон, 179 броя елен лопатар, 137 броя благороден елен, 242 броя сърна и  309 броя дива свиня. За тази цел, през месец януари са осигурени нужните количества фураж, а именно 8280 кг. концентриран фураж (царевица, пшеница и ечемик) и  1741 кг. груб фураж (люцерново сено).  Стопанството разполага с високопроходими автомобили, с които се осигурява достъп до хранителните комплекси за тяхното захранване с фураж. Своевременното се отварят пъртини в снега, които са с особена важност за движението на муфлона. С всички тези дейности са ангажирани 11 служители, дивечовъди, ловни и горски стражари.

През 2022г. служителите на ТП ДЛС „Женда“ са засели и обработили 100 декара дивечови ниви. През 2023 година се  предвижда в базите за интензивно стопанисване на дивеча да бъдат създадени още 150 декара нови дивечови ниви.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре