Зимно подхранване на дивеча в ДЛС „Чепино”

Зимно подхранване на дивеча в ДЛС „Чепино” Зимно подхранване на дивеча в ДЛС „Чепино” Зимно подхранване на дивеча в ДЛС „Чепино”

ТП ДЛС „Чепино”  е  разположено в Западни Родопи на територия с надморска височина от 795 м до 2186 м – вр. „Сютка“ . Поради спецификата на релефа, местоположението и надморската височина, зимите са тежки, с екстремни студове и обилни снеговалежи.

Тези условия и дълбоката снежна покривка  принуждават дивеча да търси заветни места през зимата, да мигрира на по- малка надморска височина.

Опазването  на дивеча в студени зимни условия е от първостепенно значение за Държавните ловни стопанства  на ЮЦДП, от които е част ДЛС „Чепино“. Подхранването се извършва ежедневно от служителите по лова.

В зимните местообитания са разположени биотехнически съоръжения и на тези места се извършва зимно подхранване на дивеча – благороден елен, дива свиня и сърна.

Подхранването се извършва с груб фураж – основно люцерна и концентриран фураж – царевица.

Направени са и солища , които се зареждат с каменна сол, необходима за дивеча. В късна есен, преди температурите да паднат под 0̊, се подхранва и със сочен фураж – ябълки. Концентрацията на дивеча в районите за подхранване създава условия за извършване на наблюдения за установяване броя на дивеча, здравословно състояние, възрастова структура на популациите.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре