Зимно подхранване на дивеча в ДЛС „Тракия“

Зимно подхранване на дивеча в ДЛС „Тракия“

Опазването  на дивеча в студени зимни условия е от първостепенно значение за Държавните ловни стопанства  на ЮЦДП-гр. Смолян, част от които е ДЛС- „Тракия“. В него са обособени три ловностопански участъка-ЛСУ "Тъмраш-Кричим-Петвар", ЛСУ "Виница-Градина" и ЛСУ "Чекерица". Зимното подхранване на територията на трите участъка се извършва ежедневно от двадесет  служители на ТП ДЛС "Тракия". Фуражите се превозват от складовете до хранителните комплекси с помощта на високопроходими автомобили. Храната за дивеча е предимно концентриран фураж /царевица, ечемик и гранулиран фураж/, груб фураж /сено и люцерна/ и сочен фураж /земна ябълка, картофи, цвекло, ябълки/. Средно на месец се изразходват около двадесет тона концентриран фураж, десет тона груб фураж и седем тона сочен фураж. Хранителните комплекси в свободния район са над двадесет на брой, а тези в трите бази за интензивно стопанисване на дивеч, са тридесет на брой. Минералното подхранване се извършва на над двадесет обособени места. Таксацията на дивеча по ловностопански райони за 2022г., е както следва:

Благороден елен–204 бр.

Елен лопатар-113 бр.

Сърна–912 бр.

Дива свиня–231 бр.

Муфлон–76 бр.

Дива коза–206 бр.

Мечка–12 бр.

Глухар–70 бр.

Вълк–15 бр.

Заек–675 бр.

Фазан–1 375 бр.

Яребица–1 235 бр.

Дива пуйка–25 бр.

 
 
Източник: ЮЦДП
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре