Европейският парламент приема преработени правила за намаляване, повторно използване и рециклиране на опаковките

              •         По-малко ненужни опаковки и отпадъци •          Забрана на неразградими химикали в опаковките на храните •          Всеки европеец генерира почти 190 кг отпадъци от опаковки всяка година. Парламентът прие позицията си относно…

Бъдещето на ЕС: предложения на Европейския парламент за изменение на Договорите на ЕС

               •          Промените имат за цел да осигурят по-значима роля на гражданите и по-ефективен Европейски съюз •          Законодателният процес трябва да се развива, за да бъде по-целесъобразен в контекста на съвременните предизвикателства…

Нови правила на ЕС, които насърчават потребителите да поправят развалените уреди

  •           По-голямата част от гражданите на ЕС предпочитат да поправят уред, от който са доволни, вместо да купуват нов •           Въвежда се ново задължение за производителите да ремонтират продуктите, дори след…

Подкрепа на конкурентоспособността и устойчивостта на ЕС в стратегическите сектори

•          Платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP) ще насочи инвестиции в размер до 160 милиарда евро •          Евродепутатите се застъпват за допълнителни 3 милиарда евро към предложения бюджет от 10 милиарда евро…

Тази седмица в Европейския съюз

Обявиха финалистите за наградата „Сахаров“ за 2023 г. Евродрпутатите избраха трима финалисти за ежегодната награда на Европесйкия парламент. Това са: Джина Махса Амини и движението „Жена, живот и свобода“ в Иран;…

Евродепутати идват в София, за да оценят състоянието на демокрацията и принципите на правовата държава

Делегация на Комисията по граждански свободи на Европейския парламент ще посети България на 12 и 13 октомври, за да оцени състоянието на демокрацията, принципите на правовата държава и основните права в…

Законодателен акт за свободата на медиите: ЕП в защита на журналистите и медиите

•          Задължаване на държавите членки да защитават медиите от вмешателства •          Забрана за използване на шпионски софтуер срещу журналисти •          Прозрачност на медиите по отношение на собствеността •          Справедливо разпределение на държавната рекламаs В…

ЕП приема нов търговски инструмент за защита на ЕС от икономическо изнудване

•          Основната цел е възпирането на чуждестранни сили да изнудват ЕС или неговите държави членки •          Възможните мерки за противодействие включват ограничения на търговията, преките инвестиции и достъпа до пазара на обществени…

Членовете на ЕП искат да се справят с непоследователните правила за ръчния багаж в самолетите

В резолюция относно единните стандарти за ръчния багаж на авиокомпаниите, членовете на ЕП твърдят, че са необходими последователни правила на ЕС за размерите и цените. Текстът, приет в сряда с…

В София се открива изложба „Съвременно изкуство в колекцията на Европейския парламент – номинирани творби“

Бюрото на Европейския парламент в България и Национална галерия/ Софийски арсенал – Музей за съвременно изкуство (САМСИ)  откриват  изложба „Съвременно изкуство в колекцията на Европейския парламент – номинирани творби“ на 20 септември,…