НАП поставя под постоянен мониторинг некоректни собственици на заведения с дългове към фиска

Националната агенция за приходите поставя под постоянен мониторинг длъжници - собственици на заведения за хранене в цялата страна, които са направили опит да се укрият от данъчните служители. В началото…

НАП обменя опит и добри практики с турската данъчна администрация

Националната агенция за приходите и Турската приходна администрация (ТПА) ще обменят добри практики и опит в областта на данъчната политика, по-добър данъчен контрол, насърчаване на доброволното изпълнение на задълженията и…

НАП проверява заведения за хранене на длъжници

Национална агенция за приходите стартира проверки в заведения за хранене в цялата страна, които имат стари задължения към бюджета. Контролните действия се извършват съвместно от екипи на „Фискален контрол“ и…

НАП Смолян е издал над 3 150 ПИК през 2023 г.

Близо 1,8 милиона потребители имат персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, като само през миналата година са издадени над 190 000 кода, от които над 3 150 са издадени от НАП Смолян.…

Предприятията подават декларация за дължими данъци за четвъртото тримесечие на 2023 г., ако са удържали авансов данък

До края на януари 2024 година предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2023 година са изплатили на физически лица доходи по извънтрудови правоотношения, наем или доходи…

Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г. чрез взаимната помощ при събиране

Над 3 млн. лева постъпиха в бюджета на НАП през 2023 г., като  над 34 000лв. са постъпили по сметките на НАП Смолян   благодарение на способите на взаимната помощ при събиране…

MrBit се сдобиха с лиценз от НАП в България

Дългото чакане свържи и международния сайт на MrBit вече получи лиценз от НАП в България. На 17.11.2023 година, Националната агенция по приходите предостави право на хазартния оператор да предлага услугите…

НАП извършва проверки в търговски обекти в цялата страна

Националната агенция за приходите проверява различни търговски обекти в столицата и страната. Целта на контролните действия е да се установи спазва ли се данъчното и осигурителното законодателство, както и прилага…