345 лица от Община Доспат ще получат индивидуални хранителни пакети

345 лица от Община Доспат ще получат индивидуални хранителни пакети

Община Доспат ще направи необходимата организация по раздаването на индивидуални пакети хранителни пакети по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане каза инж. Елин Радев, кмет на Общината. Продуктите за всички лица са вече Общината. В Община Доспат общо 345 лица ще бъдат подпомогнати. Раздаването на храните започва от понеделник по населени места. Дейностите са в изпълнение на програма „Предоставяне на индивидуални пакети хранителни продукти“ 2017 г.-2019 г. по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, Операция тип 2: BG05FMOP001-2.003 от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещи се лица, Агенция социално подпомагане и БЧК.

 Пакетите с храни са предназначени за лица и семейства, подпомагани на различни основания от дирекциите „Социално подпомагане“ и включват следните категории:

 • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2018/2019 г.;
 • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2020 г.;
 • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2019/2020 г.;
 • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 363,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2020г.;
 • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2020 г.;
 • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2020 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.;
 • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП)  въз основа на установено индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2020 г. до 31.08.2020 г.

 Общото тегло на един хранителен пакет е 22,710 кг и съдържа следните 16 вида хранителни продукти:

 • Пшеничено брашно – 3 кг. /3 пакета по 1 кг./
 • Ориз – 1 кг. /1 пакет по 1 кг./
 • Спагети – 1,5 кг. /3 пакета по 0,500 кг./
 • Лютеница – 0,500 кг. / 1 кутия по 0,500 кг./
 • Зелен фасул консерва – 2,400 кг. / 3 кутии по 0,800 кг./
 • домати белени – 1,600 кг. /2 кутии по 0,800 кг./
 • зелен грах– 1,600 кг. /2 кутии по 0,800 кг./
 • гювеч консерва – 1,600 кг. /2 кутии по 0,800 кг./
 • конфитюр – 0,500 кг. / 1 кутия по 0,500 кг./
 • говеждо в собствен сос – консерва – 0,300 кг. /1 кутия по 0,300 кг./
 • говежди кюфтета в бял сос – консерва – 0,600 кг. /2 кутии по 0,300 кг./
 • пиле фрикасе – консерва – 0,600 кг. /2 кутии по 0,300 кг./
 • риба – консерва – 0,510 кг. / 3 кутии по 0,170 кг./
 • леща – 1 кг. /1 пакет по 1 кг./
 • захар – 3 кг. /3 пакета по 1 кг./
 • олио – 3 л. /3 бутилки по 1 л./

Подробна информация, гражданите могат да получат от в регионалния офис на БЧК – Смолян и на телефон 0301/63297 или от Дирекциите „Социално подпомагане“ в съответната община.

За възникнали въпроси можете да звъните на тел. 0895 532 700.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре