„БСП – лява България“ обжалва пред ВАС решение на ЦИК

„БСП – лява България“ обжалва пред ВАС решение на ЦИК
„БСП – лява България“  в Смолян е депозирала във Върховния административен съд жалба срещу Решение №1206-НС от 02.10.2014 г.  на ЦИК. „БСП – лява България“ не е доволна от постановеното решение и моли върховните съдии да го отменят, както и да се поизнесат по съществото на жалбата.

ЦИК не се е произнесла по съществото на жалбата, а тя е отхвърлена поради липса на необходимото мнозинство от 2/3 от членовете на комисията. Проектът за решение на ЦИК е бил в подкрепа на жалбата на БСП.

Коалиция „БСП – лява България“ беше обжалвала пред ЦИК решението на РИК в Смолян да не предприема мерки срещу кандидат-депутат от ГЕРБ, който участва активно в предизборната кампания и едновременно изпълнява задълженията си като заместник-кмет на Смолян, като  има пълен достъп до служебните ресурси.

С  жалба вх. № 131 от 27.09.2014 г. „БСП – лява България“ сезира РИК Смолян за извършени нарушения на Изборния кодекс  от страна на кандидат-депутата  от листата на ПП „ГЕРБ“ Марин  Ташев Захариев, изразяващи се в участие в официално представяне на смолянските деца, участващи в „Спешъл Олимпикс“, организирано от Ресурсния център,  в качеството му на заместник кмет на Община Смолян. В тази жалба  е посочено, че като кандидат за народен представител, неговият свободен достъп до община Смолян и изпълняването на задълженията като заместник кмет e в нарушение на Изборния кодекс и може да попречи на нормалния изборен процес .

 РИК остави без уважение жалбата, позовавайки се на чл. 161 ал. 1 от ИК, според която задължителният отпуск по време на кампанията се отнася само за държавните служители, а заместник-кметът не е такъв и е назначен на трудов договор. БСП обжалва това решение пред ЦИК, като се позова на факта, че нормата на чл. 161, ал. 1 от ИК е възпроизведен текстът на чл. 65, ал.2 от Конституцията, а по този член е налице тълкувателно решение на Конституционния съд от 6 ноември 1997 г. Тогава КС е приел, че чл. 65, ал. 2 от Конституцията визира всички лица, които осъществяват функциите на държавата. Когато кандидатът за народен представител заема такава държавна служба, той трябва да прекъсне изпълнението й и трябва да не изпълнява  дейността си в тази служба, без да се прекратява трудовият му договор.

Смисълът на решението на Конституционния съд и смисълът на обжалването пред ЦИК и пред ВАС е да се осигури равенство на кандидатите за народни представители в избирателната кампания.

Спроред проекта за решение на ЦИК Марин Ташев Захариев като зам.-кмет на община Смолян заема държавна служба, но не е изпълнил задължението си да ползва платен или неплатен отпуск за времето от регистрацията му като кандидат за народен представител от ПП „ГЕРБ“ до обявяване на резултатите от изборите.

БСП - Смолян
Пресцентър
КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре