„Бюро по труда” – гр. Мадан ще запази статута си на дирекция

На този етап „Бюро по труда” – гр. Мадан ще запази статута си на дирекция, съобщиха от областната администрация. Това стана ясно от писмо на изпълнителния директор на Агенция по заетостта г-жа Камелия Лозанова, получено от областния управител Стефан Стайков на 7- ми март. В писмото се изказва благодарност за дадените становища и предложения относно предстоящите изменения в Устройствения правилник на Агенция по заетостта, предвиждащи преобразуването на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Мадан в отдел „Услуги по заетостта” към Дирекция „Бюро по труда” – гр. Златоград. Въпреки несъответствието с направените анализи, от Агенцията са се съобразили с дадените от областния управител препоръки и предложения.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре