Деца – журналисти от Второ училище подготвят радиопредаване, посветено на Освобождението на Родопите

Деца – журналисти от  Второ училище подготвят радиопредаване, посветено на Освобождението на Родопите

Деца – журналисти от  ОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“, град Смолян подготвят радиопредаване, посветено на 105-та годишнина от Балканската война и Освобождението на Родопите. То ще бъде излъчено пред съучениците им по време на Час на класа. Предаването е по проект „Ученическо медийно студио“, разработен от Училищното настоятелство с цел подпомагане дейността на клуб „Художествено слово“ и обогатяване и разнообразяване на инициативите му.

Реализирането на проекта е в помощ на ръководителя на клуба Розета Субашиева, чийто желание е учениците да отразяват периодично интересни събития и актуални теми не само от училищния живот, но и такива, вълнуващи местната общност. За тази цел е създадено ученическо медийно студио. Чрез дейността си младите журналисти ще възпитават в училищната общност естетически, нравствени, граждански и екологични ценности, съобразени с евроинтеграцията на България. Тази им дейност ще доведе до по-добро запознаване на учениците с журналистическата и репортерската професия. Ще се обезпечи своевременната и пълноценна информираност за училищния и обществен живот на учещите и работещите в училището.

Има необходимост от съществуване на такова студио, защото предаванията, които  се подготвят и излъчват по училищната радиомрежа ще изграждат умения за изразяване на активна позиция ще способстват за намаляване на агресията между учениците. Дейността на ученическото медийно студио ще продължи и в бъдеще, защото то ще реализира желанията и творческите амбиции на учениците.

Радиопредаванията ще бъдат излъчвани два пъти в месеца по време на Час на класа. Предвидените теми са : Човекът в хармония с природата „Училищният двор – място за спорт, отдих и ековъзпитание“; 1 ноември – Ден на народните будители; Седмица на отворените врати под мотото: Ден на християнското семейство; Агресията в училище /изводи от анкетно проучване/; Богатството на българския език / по повод 24 май/; Здравей лято.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре