ЕП ще ограничи разхищението на найлонови торбички

ЕП ще ограничи разхищението на найлонови торбички
Страните от ЕС ще трябва да намалят използването на най-често срещаните и най-замърсяващите найлонови торбички съгласно новите правила, одобрени от Европейския парламент.

„Това законодателство ще създаде печеливша за всички ситуация“, заяви докладчикът по темата Маргрете Аукен (Зелени/ЕСА, Дания). „Става въпрос за огромен екологичен проблем. Милиарди найлонови торбички попадат директно в природата като непреработени отпадъци. Това вреди на природата, на рибите, на птиците и ние трябва да се справим с този проблем“, добави Аукен, след като Европейският парламент прие препоръката за второ четене да бъде подкрепено споразумението със Съвета на министрите през ноември миналата година.

„Европейската комисия заяви, че страните трябва да се справят с проблема сами, но те не го правят! Според изчисленията на Комисията 740 милиона евро ще бъдат спестени на година“, каза още г-жа Аукен.
Страните членки на ЕС ще могат да избират:
 - или да предприемат мерки за намаляване на средното годишно потребление на бионеразградими найлонови торбички до 90 броя за всеки гражданин до края на 2019 г. и съответно до 40 тънки найлонови торбички до края на 2025 г.;
- или да гарантират, че до края на 2018 г. тези торбички няма да се предлагат безплатно на клиентите.
Освен това Европейската комисия ще трябва да извърши оценка на въздействието върху околната среда на оксоразградимите полимери, които се разпадат на малки частици, и да предложи подходящи мерки. До 2017 г. ЕК ще трябва да предложи етикетиране и мерки за маркиране на биоразградимите и компостируемите найлонови торбички, които да важат в целия ЕС.

Полиетиленовите торбички, по-тънки от 50 микрона, които представляват по-голямата част от общия брой найлонови торбички за покупка в ЕС, се използват повторно по-рядко в сравнение с по-плътните им разновидности. Те по-бързо се превръщат в отпадъци и допринасят за замърсяването на околната среда, водните басейни и водни екосистеми.

През 2010 г. всеки гражданин на ЕС е използвал около 198 найлонови торбички, като близо 90% от тях са били тънки. Ако не се предприемат мерки, се очаква, че потреблението на найлонови торбички ще продължи да нараства. Около 8 милиарда найлонови торбички са се превърнали в отпадъци в ЕС през 2010 година.

Пресцентър на "Европа Директно" в Смолян по информация на  Европейския парламент


 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре