И ученици от Смолян в подкрепа на кампанията „Залесявайки, променяме света!“

Снимка: Архив

Ученици от Смолян и региона ще посетят на 15 ноември горски разсадник в село Бърчево, община Рудозем и залесени площи в региона, в подкрепа на каузата "Залесявайки, променяме света!“.

Кампанията е по проект „Подобряване природозащитното състояние на горски природни местообитания и подпомагане на екосистемните услуги, предоставяни от горите, чрез прилагане на лесовъдски практики и залесяване на територията на Южноцентрално държавно предприятие“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

 Бенефициент е Южноцентрално държавно предприятие гр. Смолян 
В началото на октомври т.г., в рамките на кампанията, деца от  училище „Васил Левски“ в Карлово посетиха и разсадник в региона на град Баня, където участваха в изнесен урок за опазване на околната среда и възстановяването на горите в България.
 
Източник : Дарик.бг
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре