Какви са цените на изкупуване на желязо и как да откриете най-изгодните за вас

Непотребните електроуреди от бита, старите автомобили и всички отпадъчни цветни и черни метали, е необходимо да бъдат   складирани в специализирани пунктове за изкупуване на скрап. Компаниите, чиято дейност е свързана именно със съхранение и рециклиране на отпадъци, работят по предварително обявени ценоразписи за изкупуване на старото желязо.

Те предоставят възможност на собствениците да подобни вещи да могат да ги предадат като съответно получат срещу това определена сума пари. Най-често тя се определя според вида и количеството на железните отпадъци.

 
  картина_1.jpg

 

Кои са отпадъците, които се приемат като желязо в лицензираните за целта депа?

Металните отпадъци се изхвърлят активно не само от промишлените производства, но също така от бита и офисите. Старите уреди вкъщи и излезлите от употреба превозни средства са сред най-често предаваните за скрап материали. Този тип боклуци не бива да се изхвърля при общата смет в контейнерите, тъй като крие сериозен риск от замърсяване на околната среда.

А и когато черните и цветни метали се предадат за скрап, се облекчава процесът на тяхното рециклиране. Те подлежат на последваща преработка, чиято цел е да се изработят вторични продукти, които да се използват отново в производството.

Самото наименование скрап се използва за всички отпадъци, които са метални или съдържат подобни елементи в своя състав. Скрап се нарича и самият процес на складиране и преработка на желязото. Металите биват два основни вида - черни и цветни. Разликата е в наличието на желязо в техния състав. То е характерно за черните метали, които подлежат на рециклиране, за да намерят ново приложение, а и така се спазват екологичните норми за по-чиста планетата.

 
  картина_2.jpg

 

Старото желязо се предава в пунктовете за скрап, срещу което собственикът му получава определена сума пари. Фирмите, които извършват дейност по събиране, транспортиране, съхранение и преработка на отпадъците, работят по предварително обявени ценоразписи.

Рециклиране на старото желязо

Металите се преработват в специални пещи, където при висока температура те се претопяват и подготвят за изработка на нови изделия. Технологичният подем в последното столетие позволява да се даде нов живот на една голяма част от металните отпадъци. Целта е да се намали огромното количество смет, което хората ежедневно генерират.

От друга страна се постигат ползи за световното стопанство като се пести енергия и природни ресурси. За да се осъществи рециклирането на металите, е необходимо те да бъдат предавани и съхранявани в лицензираните депа за скрап. По този начин се облекчава тяхното сортиране и подготовка за последваща преработка.  

 
  картина_3.jpg

 

Какви са цените на изкупуване на желязо и как да откриете най-изгодните за вас?

Всяка компания, която изкупува цветни и черни метали, има определен ценоразпис. Изгодни цени на старото желязо предлага българският лидер в бранша “Норд Холдинг”. Цена на желязо за скрап с над  4 мм в изкупните пунктове на фирмата е посочена 405 лева за тон. Желязо с дебелина над 10 мм се търгува за 415 лева/тон, а смесеното желязо е с цена от 240 лева за тон. Фирмата приема също така непотребни акумулатори срещу 1.54 лева за килограм. В сектора битови електроуреди, охладителна техника и офис електрооборудване се плаща по 0.03 лв на килограм.

картина_4.jpg

“Норд Холдинг” е водещо дружество у нас, което работи от 1995 година насам. Компанията разполага с изкупни пунктове из цялата страна и лицензирани площадки за скрап. Като всяка друга фирма в бранша, тя отговаря на необходимите законодателни изисквания, разполага с лицензи за съхранение и рециклиране на отпадъци.

Компанията предлага специализиран транспорт за превоз на старо желязо, излезли от употреба превозни средства и опасни отпадъци, които от своя страна подлежат на специален екорежим.

Източник на изображения: Pixabay 

 

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре