Над 4200 са поискали помощи за отопление. На 552-ма са отпуснати

Над 4200 са поискали помощи за отопление. На 552-ма са отпуснати

На територията на област Смолян, в дирекциите „Социално подпомагане“ към момента има постъпили 4237 броя заявления-декларации за отпускане на целева помощ за отопление. На 552-ма вече са отпуснати средствата; на 97 са отказани; 3588 заявления са в процес на обработка. Информацията съобщиха от РД „Социално подпомагане“ – Смолян. Най-честия мотив за отказ на помощта е по-висок средномесечния доход за предходните 6 месеца, преди подаване на заявление-декларацията, от диференцирания минимален доход за отопление. Заявленията се обработват до 20 дни след тяхното подаване, а в 7-дневен срок след това дирекциите "Социално подпомагане" издават заповед за отпускане или отказ на помощта.

От 1 юли започна приемането на заявления за отпускане на целева помощ за отопление за предстоящия зимен сезон 2021/2022 г. Документите могат да се подават до 31 октомври в дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес. Изпращането им може да стане и чрез Системата за сигурно електронно връчване, като заявленията трябва да са подписани с персонален идентификационен код на Националния осигурителен институт или с квалифициран електронен подпис, както и чрез лицензиран пощенски оператор.

С Заповед на на Министъра на труда и социалната политика е определен месечния размер на целевата помощ за отопление за отоплителен сезон 2021/2022 г. – 104,71 лв., като за целия отоплителен сезон помощта е 523,55 лв. Помощта за отопление се отпуска за периода от 1 ноември 2021 г. до 31 март 2022 г.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре