Надежда Митева: Кариерното ориентиране трябва да се насочи към по-малките ученици

Надежда Митева е управител на  Регионалното сдружение на Научно-техническите съюзи в Смолян. Един от основните проблеми днес е липсата на интерес към професионалното средно образование, а то е изключително необходимо, защото…

Надежда Митева: Приехме за наша мисия да провокираме интереса на обществото към европейски теми

Ръководителят на Европейския информационен център "Европа Директно" в Смолян Надежда Митева: Приехме за  наша мисия да провокираме интереса на обществото към европейски теми - Госпожо Митева, пет години водите Европейския…