Недялко Славов: „Изграждането на първия център в областта за обучение по безопасност на движението е чудесен пример как трябва да се подхожда за справяне със сериозните обществени проблеми“

Недялко Славов: „Изграждането на първия център в областта за обучение по безопасност на движението е чудесен пример как трябва да се подхожда за справяне със сериозните обществени проблеми“

„Изграждането на първия център в областта за обучение по безопасност на движението е чудесен пример как образованието отговаря на актуалните изисквания на времето, как трябва да се подхожда за справяне със сериозните обществени проблеми. По изключително интересен начин, с тази площадка и оборудваните кабинети към центъра, нашите деца ще формират толерантно и отговорно поведение, което не създава опасности за всички участници в движението. Това е пътят, защото образованието е в центъра и не случайно е приоритетна политика за Българското правителство.“, каза областният управител Недялко Славов по време на откриването на  Областен център за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищната база на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“, гр.Смолян.

        „Нарушаването на правилата на пътя често води до инциденти с фатален край и тежки последици. Чрез този център, в реална среда нашите деца ще могат да се обучават и да изграждат навици за спазване правилата на движение.“ , отбеляза Славов и изказа благодарности към училищното ръководство, за подкрепата на Министерството на образованието и науката, на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, на община Смолян и всички, които имат принос за реализацията на тази чудесна инициатива.

        Откритият днес Областен център за обучение по безопасност на движението по пътищата в училищната база на ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ ще се използва от ученици І – VІІ клас от всички училища в област Смолян. В него ще се провежда изнесено обучение по безопасност на движението по пътищата с цел създаване на трайни умения и предотвратяване на възникнали инциденти с участието на ученици. Центърът се състои от площадка по безопасност на движението, с необходимите знаци и светофари. Закупени са електромобил, мотопеди и велосипеди. Оборудвани са три специализирани кабинета с компютърна техника и подходящи дидактични материали.

      Изграждането на Областния център за обучение по безопасност на движението по пътищата – гр. Смолян е на стойност 154 779 лв., осигурени от Министерството на образованието и науката и е първият по рода си функциониращ от този вид в страната.

       На откриването присъстваха областният управител Недялко Славов, Анжелина Тотева – заместник-председател на Държавната агенция „Безопасност на движение по пътищата“, народният представител д-р Красимир Събев, Момчил Николов – секретар на община Смолян, Мария Семерджиева – началник РУО-Смолян, директорът на ОД МВР-Смолян ст.комисар Николай Димов, Тодор Мелемов – председател на СБА-Смолян, директори на образователни институции и медии.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре