Menu
ОБЩИНА ДОСПАТ

Община Доспат е разположена в западните Родопи, на около 200 км. от столицата София и на около 86 км. от областния център Смолян. На изток граничи с община Борино и Девин, на запад с община Сатовча и Гоце Делчев, на север с Пещера и Велинград, на юг землищтната граница на общината съвпада с границата на Р.Гърция. Надморската височина на общината е 1300 метра. Климатичните условия са типични за континентално-средиземноморската област, а именно късна пролет,прохладно лято и топла есен. Горското стопанство е стратегически резерв за развитието на общината, дейности като туризъм, дърводобив и дървообработване, лов, риболов, събиране, култивиране, отглеждане и преработка на билки и гъби. Селското стопанство е насочено към картофопроизводството и отглеждане на тютюн.

 
гр.Доспат 4831, ул. „Първи май” 3

С всички отдели в Общинска администрация можете да се свържете чрез централа:
тел: 03045 23 10
факс: 03045 23 12

ДИРЕКЦИЯ "АДМИНИСТРАТИВНО–ПРАВНО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ"

"ЕСГРАОН и ритуали"
"Деловодно обслужване"
"Канцелария на Кмета,връзки с обществеността и протокол
"Човешки ресурси и класифицирана информация"ДИРЕКЦИЯ "БЮДЖЕТ,ФИНАНСИ И УПРАВЛЕНИЕ НА
СОБСТВЕНОСТТА”


Отдел "Счетоводство"
Звено "Местни приходи"


ДИРЕКЦИЯ "РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ, ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ"

"РРЕИ и ХД"
"Селско ,горско, водно с-ва ,екология и туризъм"
"Програми и проекти"
"Образование и култура"
"Социални дейности"
"Здравеопазване, младежки дейности и спорт"


ОТДЕЛ "ТЕРИТОРИАЛНО И СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО,ГЕОДЕЗИЯ И АРХИТЕКТУРА"

"Кадастър ,регулация,имотен регистър и геодезист"
"Общинска собственост и ГЗ"
"ТСУ и архитектура"
 
информацията е предоставена от община Доспат

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!