Общински съвет – Смолян отказа Общината да се присъедини към Фонда за развитие на летище "Пловдив"

Снимка: Архив
Общински съвет – Смолян отказа Община Смолян да се присъедини като член към Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) "Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България“, предава Агенция "Фокус“. Решението не бе прието с един глас "за“, 7 "против“ и 14 "въздържали се“.  

В обяснения на отрицателен вот, общинският съветник Стоян Иванов, заяви, че не е подкрепил предложението, не защото инициативата е лоша, а защото Общината няма приет бюджет все още. "За членство се изискват немалко разходи, нека се приеме и Стратегията за туризма и евентуално на по-късен етап може да заделим средства и да участваме“, поясни Иванов.

Общинският съветник Димитър Кръстанов заяви, че става дума за отделяне на значителен обем от средства от бюджета, които може да се насочат за социални разходи. "На този етап община Смолян като потенциал и възможност да отдели местни приходи, не може да си позволи този разход“, обясни още Кръстанов.

В докладната записка за предложението за членство се посочва, че СНЦ "Фонд за развитие на летище Пловдив – Южната врата на България“ е основано през 2010 година от Общините Асеновград, Родопи и Хисар, като впоследствие към тях се присъединяват и общините Пловдив, Куклен, Чепеларе, Сопот, Садово, Калояново.

Членовете на сдружението правят задължителна първоначална встъпителна имуществена вноска за постигане целите на сдружението в размер не по-малък от броя на населението на съответната община по национална база данни умножен по 1,00 лв.

Членовете на сдружението правят задължителна ежегодна имуществена вноска за постигане целите на сдружението в размер не по-малък от броя на населението на съответната община по национална база данни умножен по 1,00 лв. /един лев/ в срок до първи май всяка календарна година.

По данни на НСИ към 31.12.2021г. населението на Община Смолян е 34 465 души.

Икономическата логика на фонда се основава на факта, че финансовите ползи за участниците от разкриването на нови линии, улеснената международна достъпност до региона, пристигането на десетки до хиляди нови посетители на година биха надхвърлили многократно сумата за участие във фонда.

След своето основаване идеята за сдружението придоби силна популярност и постепенно до 2015г. членовете на сдружението станаха единадесет общини, сред които и Пловдив, а в устава вече бе предвидено опцията за участие и на търговски дружества/сдружения освен общини – каквато бе първоначалната идея на създателите през 2010г.
 
Източник: Агенция "Фокус"
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре