ОТ ДНЕС ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ОБЩИНА МАДАН

ОТ ДНЕС ЗАПОЧНА РАЗДАВАНЕТО НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В ОБЩИНА МАДАН

БЧК в партньорство с Общинска администрация от днес започна раздаването на хранителни продукти по програма на Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се.

 Право на подпомагане по програмата имат:

  • Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (ДВ, бр. 49 от 2008 г. и следващи изменения) за отоплителен сезон 2017/2018 г.;
  • Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) към месец 08.2019 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2018/2019 г.;
  • Лица с над 90 на сто степен на увреждане с определена чужда помощ и ниски лични доходи от пенсия (до 348,00 лв.), които получават месечна финансова подкрепа по реда на чл. 70 от Закона за хората с увреждания (ЗХУ) към месец 08.2019г.;
  • Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД към месец 08.2019 г.;
  • Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) към месец 08.2019 г., а по отношение на еднократните помощи, за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.;
  • Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.

Bcичĸи 656 пpaвoимaщи в община Мадан, вĸлючeни в cпиcъцитe нa Aгeнциятa зa coциaлнo пoдпoмaгaнe, щe пoлyчaт пo 24,570 ĸг oт 16 видa xpaнитeлни пpoдyĸти: пшeничнo бpaшнo – 2 ĸг; opиз – 1 ĸг; cпaгeти – 1 ĸг; лютeницa – 0,500 ĸг; зeлeн фacyл ĸoнcepвa – 2,400 ĸг; дoмaти бeлeни – 1,600 ĸг; гpax зeлeн – 1,600 ĸг; гювeч ĸoнcepвa – 1,600 ĸг; ĸoнфитюp – 0,500 ĸг; гoвeждo в coбcтвeн coc ĸoнcepвa – 0,300 ĸг; гoвeжди ĸюфтeтa в бял coc ĸoнcepвa – 0,600 ĸг; пилe фpиĸace ĸoнcepвa – 0,300 ĸг; ĸoнcepвa pибa – 0,170 ĸг; зpял фacyл – 3 ĸг; лeщa – 4 ĸг; oлиo – 4 литpa.

Раздаването на храните ще продължи до 20-и януари.
Пунктът за предоставяне на продуктите е в сградата на Общинска администрация, ст.116, който ще работи всеки работен ден от 08:00 – 17:00 часа.

Необходимо е при получаване на хранителните продукти потребителите да предоставят лична карта!

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре