ОУ „Проф.д-р Асен Златаров” се сбогува с училищния звънец

ОУ „Проф.д-р Асен Златаров”

Училищният звънец е елиминиран от ежедневия учебен процес в ОУ „Проф.д-р Асен Златаров” в смолянския квартал   Райково. С една дума,  школският звънец не призовава учениците да влязат и да излязат от час. Няма го стряскащия звън в това школо. Учащите се в него сами се ориентират във времето- кога е междучасие, кога започват часовете. И в резултат, атмосферата е спокойна – децата не  тичат и не се блъскат по коридорите.

По думите на директора Николай Колев нововъдението е дошло от самосебе си. Всъщност, след техническа повреда на устройството, което отмервало времето.  решили да не го оправят, а да го елиминират. И експериментът им се оказал успешен.

Учителският колектив е отворен към иновации – наскоро тук приключи екопроект, в резултат на който беше благоустроен и озеленен училищният двор. Организират се и различни творчеси инициативи – тематични изложби, конкурси и пр.

Сийка КЕТЕВА

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре