Пчеларски организации на протест в подкрепа на колегите си от земеделския сектор

Пчеларски организации на протест в подкрепа на колегите си от земеделския сектор
23 пчеларски организации от страната се обявиха в подкрепа на Националния земеделски протест, планиран за другата седмица. 
Представители на пчеларски организации са взели решение да протестират в сряда, 20 септември. Те ще се съберат в 10 часа пред Министерството на земеделието и храните в София. 
Поводът за протеста е: "отказът на Народното събрание да продължи забраната за внос на селскостопански стоки от Украйна, дългогодишното неглижиране на проблеми в сектора, липса на адекватно подпомагане, забавяне на изплащането на кризисни мерки за подпомагане, фатално забавяне на откриване прием по интервенциите по чл. 55 от Стратегическият план, очаквано ниско усвояване и загуба на средствата от бюджета на Интервенциите в размер на над 50 %, отказ от комуникация и мълчалив отказ на много от исканията, които сме внесли в МЗХ, както и неспазването на чл. 5 от Закона за пчеларството, който гласи” Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието”, посочват от Инициативния комитет. 
 
Членовете на инициативния комитет са:
СНЦ Пчеларско сдружение Родопска пчела - Смолян
Браншови пчеларски съюз - Попово
ОБПС Нектар - Търговище
ОПС Акация 1899 - Пловдив
ОБПС гр. Стамболийски
ПС Сдружение Южна Пчела - Петрич
ПС Пчелари - Русе
ПД Липа - Стара Загора
ПД Нектар - Първомай
НПО Варненска златна пчела – Варна
СНЦ Пчела – Добрич
Общинска Браншова Пчеларска Организация – Шабла
ПС Акация - Каварна
ПД Средногорска пчела – Брезово
ПД Лавандула – Карлово
ПД Пчела – Балчик
Варненска Областна Пчеларска Организация
ПД „Свещеник Иван Дочев”
ПД „Апис”- Ямбол
ПД” Букет” – Ловеч
ОПС - Плевен
Сдружение „Пчеларско дружество Акация „ – Кнежа
Асоциация „Професионални пчелари”
 
Източник: БНР
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре