Menu
Вторник, 14 Ноември 2017 10:46

Популацията на дивата коза в Западните Родопи е стабилна

Публикувана от Прочетена 861 пъти
РИОСВ - Смолян РИОСВ - Смолян снимка: Смолян днес!

Това е установено при наблюдение на по-голямата част от местообитанията на дивите кози в Западните Родопи. То е осъществено от 07 до 10 ноември от експерти на РИОСВ – Смолян, Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) и служители на Държавните ловни стопанства „Извора“ - Девин и „Кормисош“ –  Лъки.

Проучването за състоянието на дивата коза се провежда два пъти годишно по Методика на националната система за мониторинг на биологичното разнообразие, координирана от ИАОС. Освен на територията на Западните Родопи, където е съсредоточена около половината от популацията на дива коза в България.  Мониторинг на вида се провежда и в националните паркове „Рила“, „Пирин“ и „Централен Балкан“ и в природните паркове „Витоша“ и „Рилски манастир“.

Дивата коза от балканския подвид (Rupicapra rupicapra balcanica ) е включена в Закона за биологичното разнообразие – Приложение 2 и 4, в Бернската конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания – Приложение ІІІ и Директивата за опазване на естествените местообитания на дивата флора и фауна 92/43 ЕЕС - Приложение 2 и 4.

Вашият коментар...
0 страхотни коментаря!

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!