Прехвърляне на дружествени дялове

Прехвърляне на дружествени дялове

През последните години процесът по прехвърляне на дружествени дялове претърпя доста промени. Законодателят направи множество промени, за да се опита да сведе до минимум опитите за злоупотреби с кражби на фирми, което се отрази и на цената на услугата по прехвърляне на дялове. В този материал специалистите от правно-счетоводно дружество Profirms ще ни разкажат подробности за процедурата.

Как се прехвърлят дружествени дялове?

Прехвърлянето на дружествени дялове като правна процедура еволюира през последните 3 години. За да бъдат ограничени до възможния минимум опитите за кражби на фирми, Търговският закон беше променен първо през 2017 г., когато беше въведено изискването протоколът от общото събрание, с който се взема решение за прехвърляне на дружествени дялове да подлежи на нотариална заверка. Същата трябва да е по отношение както на подписите на страните, така и по отношение на съдържанието на документа.

Все пак, беше предвидена възможност за самите дружества да предвидят в дружествените си договори, че протоколът от взимане на решение за продажба на дружествени дялове може да бъде и в обикновена писмена форма. Това означава, че документът няма нужда да бъде заверяван нотариално.

Същото изискване беше въведено и когато се взима решение за смяна на управител. По същия начин, за него също е предвидена възможност да бъде съставено в обикновена писмена форма, т.е. без заверки.

Декларация по чл. 129 ТЗ при прехвърляне на дялове

През следващата година в закона беше въведено ново изискване при осъществяване на процедурата по прехвърляне на дружествени дялове. Прехвърлителят, както и управителите на дружеството, трябва да декларират, че към момента на прехвърляне на дяловете, дружеството не дължи заплати и осигуровки. Декларацията няма нужда от нотариална заверка.

Прехвърляне на дружествени дялове между съдружници

Има разлика в процедурата по прехвърляне на дружествени дялове между съдружници и когато в дружеството влиза ново лице.

Съществената разлика е, че когато дяловете се прехвърлят между съдружници, не се изисква изрично решение за това от страна на общото събрание на фирмата. Както вече споменахме, при другия вариант не само се изисква изрично решение на общото събрание, но то се записва и в протокол, който според закона изисква нотариална заверка. Само ако е изрично предвидено в дружествени договор, протоколът може да се подпише от съдружниците и без нотариална заверка на подписите и съдържанието.

Договор за прехвърляна на дружествени дялове

Договорът за прехвърляне на дружествени дялове е единственият документ, който при всички положения задължително се заверява нотариално. Няма как дружеството да предвиди тази заверка да отпадне. Разбира се, той винаги се заверява като съдържание и подписи.

В документа задължително се отбелязва, че продавачът продава, а купувачът приема да закупи съответните дружествени дялове. Трябва да се посочи както техния брой, така и номиналната им стойност и цената, за която се продават.

Цена за продажба на дялове

Разходите за прехвърляне на дялове могат да варират доста. Държавната такса е ниска – само 15 лева, ако документите се подават по електронен път. 30 лева пък е таксата, ако подадете документите на място.

Нотариалните такси също варират в зависимост от конкретния случай. При най-евтиния вариант, заверката би струвала 54 лева, като това е в случаите, в които само договорът за продажба на дяловете изисква заверка.

Когато обаче трябва да се заверят всички документи в процедурата, нотариалната такса може да набъбне до около 200 лева.

Хонорарът на специалистите варира от 150 лева в най-лекия вариант на процедурата, като може да надмине и 1000 лева в зависимост от сложността на случая.

Няма как в един информативно насочен материал да се споменат всички детайли и подробности по сложна процедура, каквато е тази по прехвърляне на дружествени дялове, но се надяваме да сме внесли малко яснота. Статията има само информативен характер и не следва да бъде ползвана като правен съвет или консултация.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре