Приеха новия план за справяне с COVID-19: Какви мерки предвижда

Приеха новия план за справяне с COVID-19: Какви мерки предвижда
Задължително носене на маски, възможност за работа от вкъщи, въвеждане на зелени сертификати и граничен здравен контрол, онлайн обучение, ограничаване на различни масови мероприятия, както и ограничения в работата на театри, кина, спортни зали и други. Това са част от противоепидемичните мерки, разписани в акатуализирания Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, който е гласуван в четвъртък.

Основните цели на дейностите, разписани в документа, са да се ограничат заболяемостта и смъртността от COVID-19, да се намали натоварването върху здравната система в страната, както и да се създаде адекватна организация за своевременно предприемане на необходимите действия за недопускане на евентуално масово разпространение на коронавирусната инфекция. Това съобщиха от Здравното министерство. 

Основните дейности в Националния оперативен план са свързани с провеждането на епидемиологичен и вирусологичен надзор, създаване на възможности за достъпна лабораторна диагностика, осигуряването на ваксини срещу COVID-19 и лекарствени продукти, както и гарантирането на качествена и достъпна медицинска помощ за пациентите.

В Плана са определени общо 5 етапа, като за всеки етап са разписани противоепидемичните мерки, които да бъдат въвеждани на областно или национално ниво. Етапите и мерките се определят въз основа на ясен математически модел, отчитащ 14-дневната заболяемост по региони, % заетост на неинтензивни и интензивни болнични легла, уточняват здравните власти.


Етап 0: Слабо разпространение на COVID-19; не се отчита натоварване върху здравната система
 
 • Провеждане на епидемиологичен и вирусологичен надзор на COVID-19. Постоянно провеждане на лабораторна диагностика за SARS-CoV-2 при всеки със съмнение за COVID-19. Лицата, установени като потвърдени случаи на COVID-19 подлежат на задължителна изолация за срок, определен по реда на чл. 61, ал. 7 от Закона за здравето.
 • Провеждане на епидемиологични проучвания на потвърдените случаи на COVID-19, определяне на техните близки контактни лица и пътища на заразяване. Лицата, определени като близки контактни на случай на COVID-19 подлежат на задължителна карантина за срок, определен в Закона за здравето.

Противоепидемични мерки спрямо обществото:
 • препоръчително носене на защитна маска за лице на закрито, особено в лечебни заведения и в обектите за предоставяне на социални услуги, градски транспорт;
 • спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м;
 • хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности;
 • работа от разстояние (надомна), при възможност и по преценка на работодателя.
 • Изготвени са указания, съставени от компетентните органи по сектори, за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2.
 • Провеждане на граничен здравен контрол спрямо влизащи на територията на страната: в случай на поява на нов вариант на SARS-CoV-2 с първоначални данни за висока заразност и избягване на постинфекциозния и постваксиналния имунитет/тежко протичане/висок леталитет извън територията на страната.
 • Въвеждат се здравни изисквания за наличие на документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19 за всички пристигащи от засегнатите от новия вариант държави. Не се допускат лица, които не отговарят на здравните изисквания, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България, както и членовете на техните семейства.
 • Не се предвиждат мерки спрямо различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора, обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите. 

Срок на мерките: до отмяна на пандемията от COVID-19 от Световна здравна организация или до преминаване в Етап 1

При Етап 1: нарастване на интензивността в разпространението на COVID-19, увеличаване на заетостта на болничните легла от пациенти с COVID-19

Противоепидемични мерки спрямо обществото:
 
 • задължително носене на защитна маска за лице в лечебни и здравни заведения, обекти за предоставяне на социални услуги, градски транспорт и в други обекти, в които риска от заразяване е висок (напр. затвори);
 • спазване на физическа дистанция от минимум 1,5 м;
 • хигиена на ръцете и дезинфекция на повърхности, редовно проветряване;
 • работа от разстояние (надомна), при възможност. Изготвени са указания, съставени от компетентните органи по сектори, за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2.

Прилагане на мерки спрямо различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора, обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите:
 
 • Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.
 • Провеждане на ежедневен филтър в учебните заведения за наличие на ученици с клинични симптоми за COVID-19 и тяхното отстраняване от учебния процес до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.
 • Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

Срок на мерките: до преминаване в Етап 0 или Етап 2

При Етап 2: епидемичен подем в разпространението на COVID-19, трайна тенденция за увеличаване на заетостта на болничните легла

Противоепидемични мерки спрямо обществото: 
 • Задължително носене на защитна маска за лице на закрито в обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите и в други обекти, както и по време на различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора.
 • Провеждане на граничен здравен контрол спрямо влизащи на територията на страната:
 • Въвеждане на здравни изисквания за наличие на документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19 за пристигащи със самолети от държави с епидемично разпространение на COVID-19 с регистрирани нива на 14-дневна заболяемост над 400 на 100 000 население
 • Прилагане на мерки спрямо различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора, обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите:
 • Въвеждане на изискване за недопускане на не повече от 1 човек на 8 м2 в търговски обекти.
 • Ограничаване на свижданията в лечебни заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
 • Допускат се само свиждания при пациенти с болничен престой над 5 дни - по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19.
 • Ограничаване на извънучилищните мероприятия и събирания на деца и младежи.
 • Недопускане смесване на ученици от различни паралелки. Въвеждане на задължителна регистрация на ежедневния брой отсъстващи ученици по медицински причини. 

Срок на мерките: до преминаване в Етап 1 или в Етап 3

При Етап 3: епидемично разпространение на COVID-19, отчита се натоварване на здравната система

Противоепидемични мерки спрямо обществото:
 • Задължително носене на защитна маска за лице на открито при организирано или спонтанно струпване на хора.
 • Работа от разстояние (надомна), при възможност на 50% от персонала.
 • Провеждане на граничен здравен контрол спрямо влизащи на територията на страната:
 • Въвеждане на здравни изисквания за наличие на документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19 за пристигащи през сухопътни и водни гранични пунктове от държави с епидемично разпространение на COVID-19 с регистрирани нива на 14-дневна заболяемост над 500 на 100 000 население.
 • Прилагане на мерки спрямо различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора, обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите:
 • Преустановяват се свижданията в лечебните заведения и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни. Изключение се допуска по отношение на свижданията на пациенти в терминален стадий.
 • Въвежда се скринингово изследване за SARS-CoV-2 в учебните заведения и в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни.
 • Преустановяват се групови дейности, които не са с професионален характер.
 • Преустановява се присъственото обучение в училищата в отделни населени места, области при достигане на 20% отсъствие на ученици и/или персонал
 • Ограничават се масови мероприятия, особено в затворени помещения (посещения на спортни, културни и други). Ограничава се дейностите (капацитета) на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др.
 • Ограничават се присъствените обучения във висшите учебни заведения с въвеждане на посменно обучение, провеждане на неприсъствени лекционни обучения и др.

Срок на мерките: до преминаване в Етап 2 или в Етап 4

При Етап 4: епидемичен пик в разпространението на COVID-19, претоварване на здравната система

Противоепидемични мерки спрямо обществото: 
 
 • Работа от разстояние (надомна), при възможност на над 50% от персонала.
 • Прилагат се указания, съставени от компетентните органи по сектори, за намаляване на риска на работното място от заразяване със SARS-CoV-2.
 • Изготвят се и се прилагат планове за непрекъснатост на работния процес във всички сектори, като с особено значение са критичните инфраструктури и лечебните заведения.

Провеждане на граничен здравен контрол спрямо влизащи на територията на страната:
 • Въведени са здравни изисквания за наличие на документ за ваксинация, преболедуване или изследване за COVID-19 за всички пристигащи в страната. Не се допускат лица, които не отговарят на здравните изисквания, с изключение на гражданите с постоянно, дългосрочно или продължително пребиваване в България, както и членовете на техните семейства.
 • Прилагане на мерки спрямо различни образователни (в т.ч. училища и висши учебни заведения), спортни, научни и културни дейности и мероприятия, свързани със струпване на хора, обекти с обществено предназначение и/или други обекти или услуги, предоставяни на гражданите:
 • Преустановява се присъственото обучение в училищата.
 • Преустановяват се масови мероприятия (посещения на спортни, културни и други).
 • Преустановява се дейностите на обекти с масово посещение на хора (над 20 човека) – театри, кина, спортни зали и стадиони, дискотеки, ресторанти и др.
 • Преустановяват се присъствените обучения във висшите учебни заведения

Срок на мерките: до преминаване в Етап 3.

Мерките по етапи 0-4 могат да се прилагат на областно или на национално ниво

При регистриране на Етап 4 дори в една област се обявява извънредна епидемична обстановка за територията на страната.

Противоепидемичните мерки се въвеждат със заповед на министъра на здравеопазването.

Контролът по спазване на въведените със заповед на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки се осъществява от регионалните здравни инспекции, МВР, областни и общински власти и техните структури, БАБХ и други оторизирани институции.
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре