Малки обяви - Смолян днес!

Родопското семейство – традиционни роли и нови моменти

Родопското семейство –  традиционни роли и нови моменти
По традиция родопчани сме привързани към семействата и рода си. Дори днес, когато тази институция преживява криза, семейството все още е крепост за хората тук. То е пристанът, в който можем да намерим топлина, уют и разбиране.
Преди две поколения, когато задомяването е било въпрос на родителска преценка, фамилен пазарлък или младите са се събирали след съвсем повърхностно запознанство, семейството е било изключително здраво и устойчиво. Дали заради икономическата обвързаност между съпрузите, зависимостта на жената от работата на мъжа, многото деца или обществените норми, разводите са били рядкост, а семейните връзки са били свещени.
Днес нещата стоят съвсем различно. Да имаш втори или трети брак не е рядкост. Свободното съжителство е много популярно, но все още пазим някои нагласи от миналото, което съвсем не е толкова категоричен факт за цялата страна. Тук например, все още е предпочитан патриархалния семеен модел, в който мъжът е доминантната фигура, а жената макар вече и финансово независима играе повече „поддържаща роля”. Дори това да е разпределение само за „пред хората” или действително положение, то все още е стандарт особено за възрастните семейства и дори за много от средното поколение. Децата до съвсем скоро се отглеждаха главно от майката, даже бащата да можеше да отделя време за това. Правата и задълженията бяха ясно разписани и трудно се правеше преразпределение. Социализмът положи усилия да превърне жената в „социалистическа труженичка”, което я натовари с двойното бреме да работи и върти семейството. В постсоциалистическото общество, особено в настоящата криза, изхранването на семейството трудно може да бъде дело само на единия от двамата родители. Така за съпругата стана повече от наложително да се образова, да работи и участва в издръжката. Всъщност това продължи предишната нагласа. Днес обаче много мъже са без работа, защото малкият град предлага доста работни места в училищата, детските градини, здравеопазването и шивашкия бизнес, които са традиционно „женски” сектори, а работата, която е подходяща за мъже, изглежда е доста по-ограничена. Мъжете са изправени пред алтернативата за продължителна безработица или намиране на работа в големите градове или чужбина, което означава разделяне на семейството и рядко - много по-добро заплащане от евтините работни места в града. По тази причина много от тях избират варианта изчакване на по-добри възможности. Ако жената в този случай работи, това променя чувствително семейното разпределение на ролите. Днес мъжете са много по-склонни да готвят, да гледат децата, да участват в поддръжката на дома и това не е рядкост сред по-младите. Известен е фактът, че много съпрузи днес вземат майчинство вместо половинките си, особено през втората година, когато майката рядко кърми и физиологично няма нужда да е толкова близо до детето. Като цяло и в нашия регион проникват тенденциите на модерното семейство – повече взаимозаменяемост, размяна на ролите и отпадане на патриархалните нагласи.
В ерата на интернет изборът на половинка, с която човек се свързва, за да създаде поколение и изживее живота си, е твърде различен отпреди 50 и дори 20 години. Днес да се омъжиш или ожениш в Плевен, София, Лондон или Уругвай е много по-вероятно отколкото да си намериш половинка от махалата, така както се е случвало на нашите баби и дядовци. Все пак браковете между местни хора имат своите предимства. Доброто познаване на средата, в която е израснал партньорът, означава близост с неговите навици и стандарти. Това би съкратило значително онзи доста сложен период на напасване в началото на съвместния живот. Известни са случаи на хора от Смолян, които заминават в чужбина, запознават се там и създават семейство от двама смолянчани. Такива двойки има в Лондон и САЩ. Сигурно е, че децата на такива семейства, макар и израсли в чужбина, ще знаят поне една родопска дума или наша местна традиция. Така поколението ще съхрани част от самобитния ни родопски характер.
Ясно е, че семейството се оказва най-приемливата среда за отглеждане на деца и спокоен живот. Вероятно по тези две причини то все още процъфтява в Родопите, където хората предпочитат спокойствието пред динамиката, а и са много привързани към поколението си. Големите фамилии все още поддържат живи връзки помежду си, а младите изглежда продължават традициите, макар и с известни нови нюанси.       
Разбира се, всичко това единствено маркира определени тенденции, без да сочи общоприети стандарти. В края на краищата всеки сам и най-добре знае какво се случва в дома му и семейството е това, което само определя своят облик и характер. 
 
автор: Лейди Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре