Ученици боядисваха великденски яйца в НЧ”Балкански просветител-1871”

Ученици боядисваха великденски яйца в НЧ”Балкански просветител-1871” Ученици боядисваха великденски яйца в НЧ”Балкански просветител-1871” Ученици боядисваха великденски яйца в НЧ”Балкански просветител-1871” Ученици боядисваха великденски яйца в НЧ”Балкански просветител-1871” Ученици боядисваха великденски яйца в НЧ”Балкански просветител-1871”

По традиция, библиотекарката при НЧ”Балкански просветител – 1871” Любомира Чаталбашева покани ученици за боядисване на  яйца, на велики четвъртък.Инициативата е съвместна с Пенсионерски клуб „Родопи” в кв. Райково. Деца и възрастни, с радост се включиха в майсторенето на „писани” яйца. Докато Чаталбашева разясняваше технологията на боядисване и  използваните помощни средства, бабите поясниха символиката на червеното яйце. Учениците научиха легендата за посещението на Мария Магдалина при езическия император Тиберий, за да му разкаже за Христовото Възкресение. Тя му поднесла в дар червено яйце. Също така научиха, че червеният цвят символизира кръвта на Бог, пролята при разпятието му. Важното е, че заедно, в една творческа атмосфера почувстваха радостта от идващия светъл празник. Същевременно читалището се открои като място, където се тачат  народните традиции, и се предават на подрастващите.

Сийка КЕТЕВА

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре