Ученици от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров “гр. Смолян с награда за доброта

Ученици от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров “гр. Смолян с награда за доброта
Ученици от ОУ „Проф. д-р Асен Златаров “гр. Смолян получиха награди от кампанията „Добротата в моя клас”, под мото  „Живот без агресия и без дрога”.
 
Инициативата бе на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а отличията бяха връчени лично от секретарят Сийка Алексиева.
 
В групата на най-малките ученици  първо място и плакет получи  ІІІ „в” клас от   ОУ „Проф. д-р Асен Златаров” с проявеното милосърдие, съпричастност и лична грижа към болен съученик.
 
Децата проявят интерес и взимат участие в социални и обществени каузи, благотворителни базари и концерти.  Наградата бе връчена на класната ръководителка г-жа Венета Кетева и г-жа Силвия Караджова – учител в ЦОУД в трети клас.
 
Грамота получи и VI “а“ клас, който  се откроява от останалите участници по многобройните активности, свързани с толерантност и непримиримост към агресията на пътя и в училище, грижа към чистота в природата и хармонията в човешките отношения.
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре