В Смолян бе открита изложба „Европа и Европейците”

В Смолян бе открита  изложба „Европа и Европейците”

Във фоайето на Регионална библиотека „Николай Вранчев“ Европейският информационен център „ЕВРОПА ДИРЕКТНО“ -  Смолян, днес  откри  изложбата „Европа и Европейците”.

Изложбата прави историческа ретроспекция на важни събития от създаването на ЕС до наши дни. Повратна точка в историята на Европа е декларацията на Шуман, чиито идеи и концепции са включени и в следващите европейски договори, започвайки от Парижкия договор за създаване на ЕОВС през 1951 г.  до последния договор от Лисабон през 2007 г.

Целта на изложбата е да накара посетителите да предприемат пътуване през европейската история и да насърчи  размислите  и дебатите за бъдещето на ЕС. Така изложбата прави връзката с резултатите и препоръките от приключилата в началото на годината и единствена по мащабите си „Конференция за бъдещето на Европа“. Конференцията беше уникална възможност за общуване с европейските граждани и е важно да се гарантира, че гражданите са информирани относно резултатите от Конференцията.

 Изложбата може бъде  видяна от всички посетители на библиотеката в периода 07-12 юли 2022 г.

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре