В Смолян се създаде и работи Младежка медийна лаборатория

моменти от заниманията в Младежката медийна лаборатория в Смолян
Европейският информационен център “Европа Директно“ в Смолян е партньор в амбициозен проект по програмата “Еразъм +, Стратегически партньорства“ с името  „Euro Youth“ MediaLab“. Заедно със сродни организации от мрежата  Europe Direct  във Финландия, Северна Ирландия, Полша, Испания, Хърватия, Франция, Италия, Швеция и Словакия участва в създаването на Младежка медийна лаборатория. Идеята е в 10-те държави партньори /от българска страна е Смолян/ да се привлекат и обучат млади хора за бъдещи репортери и оператори с убеждението, че без правилна, професионална информираност европейските теми не биха достигнали адекватно до повече хора.
В Смолян изпълнението на двегодишния проект започна през октомври м.г. с проведени досега  седем  теоретични занимания и едно практическо обучение. Първоначално сформираната група от 30 младежи се редуцира през изминалите месеци до 20 участника – средношколци от 5 училища в града. Оформени са вече три екипа „Орфей“, „Хоризонт“ и „Балдаран“ с реална първа медийна продукция – клипове на теми „Доброволчество“, „Спорт в региона“, „Родопски традиции и обичаи“, „Миграция“. Преди това бъдещите репортери и оператори се упражняваха с видео клипове за представяне на екипа и родното място. Това е и една от посоките на проекта – младите хора да проучат какво означава гражданството за тях, да представят мнението на свои връстници и съграждани по важни въпроси в обществото и най-вече да изградят ясна позиция за личен творчески принос.
Представителят на Европейския информационен център “Европа Директно“ в Смолян Стоянка Люнчева сподели, че в началото младежите били запознати от професионалисти с основната техническа грамотност за видео записи и монтаж и с журналистическите жанрове и практически умения в репортерството. Сега се опитват сами да достигат ниво. Успяват. Полезно е за тях и запознаването с видео клипове на свои връстници от другите партньорски организации в Европа, участници в проекта, както и личните консултации с журналист и оператор. Последното занятие на тема „Миграция“ под формата на игра, определи Люнчева, се оказа много интересно. Многопластово и с различни гледни точки децата показаха, че са информирани, че имат свое мнение и оценка. По тази тема ще се работи и през 2018 г.
Изпълнявайки проекта „Младежка медийна лаборатория“, смолянските ученици ще развиват уменията си да търсят и откриват ключови въпроси за ЕС, да ги изследват на място и да създават медийни продукти по тях. Предстои стартиране на Онлайн платформа, чрез която 10-партньорски организации ще могат да се свързват бързо и пълноценно да общуват. Мултимедийните продукти, произведени по време на проекта, ще бъдат споделени и демонстрирани по време на две конференции – във Франция и Швеция. В края на втората година партньорските организации ще издадат наръчник с опита от проекта, за да се използва при създаване на подобни младежки групи в целия Европейски съюз.
 
Пресцентър на "Европа Директно" – Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре