За 10 години 10-те общини са подкрепени със  132 млн. лева от правителството  на ГЕРБ

Баните е изцяло обновен център Християнски и мюсюлмански храм до вечния дом в Девин За 10 години 10-те общини са подкрепени със  132 млн. лева от правителството  на ГЕРБ За 10 години 10-те общини са подкрепени със  132 млн. лева от правителството  на ГЕРБ За 10 години 10-те общини са подкрепени със  132 млн. лева от правителството  на ГЕРБ За 10 години 10-те общини са подкрепени със  132 млн. лева от правителството  на ГЕРБ Нова сграда на общината в Доспат Обезпечено е напълно изграждането на нов градски център в Доспат Площадът на Чепинци е с променен облик, обезпечен с държавни средства Стадионът в Смолян също бе обновен Финансиран е проект на Златоград за нов пазар

През последните десет години общините в Смолянска област – десет на брой, са получили почти 132 млн. лева за обекти, които са били от съществена важност за тях. Това сочи справка, предоставена от министъра на финансите. Средствата са отпускани по заявка на общините за инфраструктурни проекти, които не могат да се изпълнят с приходи от общинския бюджет. За тях не са или не биха могли да се осигурят средства и по европейски програми. 

Най-голяма е сумата, отпусната като допълнителни трансфери на община Смолян – близо 36 млн. лева, от които 2 млн. лв. за улици в Пампорово. Значителни са средствата, превеждани на община Смолян за улици и пътища, за ремонт на стадиона и спортния комплекс. В това число е и подкрепата за реставрация и адаптация на старото килийно училище „Св. Панталеймон“ в двора на църквата „Успение Богородично“ в с. Широка лъка.

Борино е с дофинансиране за над 8,6 млн. лв. през десетте години. От нея са били заявявани искания за обезпечаване предимно на водопроводи и улици.

Доспат е получила подкрепа от правителството на стойност над 16,5 млн. лв. По този начин тя обезпечи цялото необходимо финансиране, за да построи нов градски център. Отделно от това – за улици в града и селата.   

Допълнителните трансфери за община Чепеларе са 15,5 млн. лева за периода, като отново 2 милиона лева са за улици в Пампорово. Най-мащабната сума, осигурена от правителството през последната година, е за изграждане на многоетажен паркинг - 3 млн. лв.

Община Неделино е получила за този период сума от 8 млн. лева. Последната от тях е одобрена през декември месец 2020-та - за оценка и потенциално разкритие на минерални води,за хидрогеоложки проучвания и сондажи.

Община Баните е подкрепена с 5,3 млн. лв. Един от най-мащабните й обекти е благоустрояване на централна част на с.Баните (1 950 000 лв.)

В бюджета на община Рудозем са постъпили трансфери за общо 11,1 млн. лева. Последните са 1 877 800 лв., от които за изграждане на вътрешна водопроводна мрежа на с. Чепинци – първи етап етап“ – 910 000 лв., а за изграждане на водоем и външен водопровод в местността Елидже – 967 800 лв., който ще осигури с водоснабдяване бъдещия граничен пункт.

Допълнителните средства за община Девин възлизат на повече от 13,6 млн. лева – за доизграждане и рехабилитация на улици в града и селата.

Община Златоград е с 10,4 млн. лева, одобрени за нейни обекти. Най-солидната сума в последните години тя е получила за изграждане на нов кооперативен пазар (2,1 млн. лв.).

Мадан е с допълнителни трансфери от почти 7 млн. лева. Освен за улици, общината е осигурила чрез правителството първия етап от проекта за градска градина пред МБАЛ „Проф. д-р Константин Чилов“. 

Премиерът Бойко Борисов неведнъж е заявявал, че правителството подпомага всички населени места в България, не дели общините на „наши и ваши“, не ги дели по това от коя политическа сила е избраният кмет, не дели хората по религия, нито по какъвто и да е друг признак.     

От 2010 до 2013 г. – преди приемането на Закона за публичните финанси, допълнителните средства за различни обекти са предоставяни на общините по реда на чл. 34 и чл. 35 от Закона за устройството на държавния бюджет (отм.) чрез корекционни писма на министъра на финансите.

За периода от 2014 г. до 2020 г. допълнителните трансфери за общините са одобрявани чрез постановления на Министерския съвет при условия и ред, определени в Закона за публичните финанси.

Извън посочените суми от Министерския съвет на общините са превеждани и други допълнителни трансфери - например за покриване на част от транспортните разходи по сключени договори за доставка на хляб и основни хранителни продукти в планински и малки селища; за финансиране на новоразкрити социални услуги за деца и възрастни; за изплащане на действително извършени пътни разходи на правоимащи болни; за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване за определени категории пътници; за изплащане на действително извършени разходи от органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки; за подготовка и дейност на доброволните формирования; за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия, както и за превантивни действия в тази посока.

Извън обхвата на тези средства са и осигурените допълнителни средства на общините по национални програми на Министерството на образованието и науката, Министерството на младежта и спорта и Министерството на културата.

 КУПУВАНЕТО И ПРОДАВАНЕТО НА ГЛАСОВЕ Е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ!

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре