ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ С МЕНИДЖМЪНТ“ В БАЗА СМОЛЯН НА ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРИЕМ ПО СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ С МЕНИДЖМЪНТ“ В БАЗА СМОЛЯН НА ФИЗИКО-ТЕХНОЛОГИЧНИЯ ФАКУЛТЕТ

Специалност „Телекомуникации с мениджмънт“ е една от актуалните специалности, по които Физико-технологичният факултет към ПУ „Паисий Хилендарски“ предлага обучение. За първи път прием по специалността ще се осъществи и в база Смолян на Факултета.

Обучението по специалността „Телекомуникации с мениджмънт“ ще даде на студентите технически и икономически познания в областта на телекомуникациите, ще развие у тях способност за вземане на бизнес решения. Това са необходимите знания и умения, които един ефективен мениджър в телекомуникационния бизнес трябва да притежава.

От учебната 2021/2022 година обучението по специалността ще се извършва по нов учебен план, в който половината от дисциплините са в областта на икономиката и мениджмънта, а останалата част са инженерни дисциплини в областта на телекомуникациите“, съобщава проф. Невена Милева, Декан на Физико-технологичния факултет.

Обучението включва курсове по икономика, маркетинг, мениджмънт, управление на проекти, бизнес-комуникации, управление на човешките ресурси, както и курсове по електроника, телекомуникации, компютърни мрежи, програмиране и др. Специфична за обучението е силно застъпената практическа подготовка, гаранция за успешна професионална реализация.

Специалността „Телекомуникации с мениджмънт“, както и всички специалности във Физико-технологичният факултет, предлага гъвкаво интернет базирано обучение, което дава възможност на студентите свободно да планират времето си, последваща магистърска програма.

Факултетът обявява и допълнителен прием в база Смолян по специалности „Хардуерни и софтуерни системи“, „Машиностроителна техника и технологии“ и „Автомобилна техника“. „Местата по тези специалности са ограничени. Така че желаещите да побързат“, съобщи доц. д-р Слави Любомиров, заместник-декан на Факултета.

За обявените специалности кандидатстудентски документи се приемат в сградата на факултета в гр. Смолян, ул. „Дичо Петров”28. Подробна информация може да се получи на специализирания сайт на Физико-технологичния факултет и на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре