Изявление на Кмета на Община Доспат инж. Елин Радев

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДОСПАТ,             Принуден съм в навечерието на Празника на Общината да направя настоящото изявление. То е продиктувано от пускането на много фалшиви новини и компромати срещу…

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА КПКОНПИ ПОСЕТИХА ОБЩИНА ДОСПАТ

Днес 21.09.2021 г. в Община Доспат беше извършена проверка от КПКОНПИ. Проверката беше във връзка с обществена поръчка с уникален номер 00166-2015-0005 и предмет: „Изпълнение на строително монтажни работи за подмяна на водопровод…

Стартира изграждането на нова сграда на филиал за спешна медицинска помощ в гр. Доспат

Даде се старт на изграждането на изцяло нова сграда на филиал за спешна медицинска помощ, съобщи инж. Елин Радев, кмет на Община Доспат. Първоначално се настояваше да освежим само помещението…

5,5 млн. лева инвестиции за обновяване на водопроводната мрежа в Община Доспат

Кметът на Доспат инж. Елин Радев подписа договор на стойност 5 445 626, 95 лева в Държавен фонд „Земеделие” за ремонт на водопроводната мрежа. Изпълнението на проекта ще задоволи потребностите…

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев откри официално компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци за общините от РСУО - Доспат

Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев откри официално компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на отпадъци за общините от РСУО - Доспат. На събитието присъстваха представители от съседни общини,…

Административното обслужване на гражданите е сред първите приоритети на Кмета на Община Доспат

45 електронни услуги, изграден федериран портал към Държавна агенция "Електронно управление" и спад в жалбите от страна на гражданите отчита Кметът на Община Доспат инж. Елин Радев в началото на…

Кметът на Община Доспат подписа договор за изпълнението на проект „Опазване на околната среда, превенция на замърсяването на водните площи и ограничаване на бракониерството на територията на Община Доспат”

На 27.01.2021г в качеството си на бенефициент, кметът на Община Доспат инж.Елин Радев подписа договор № МДР-ИП-01-15/27.01.2021. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма за морско дело и рибарство,…

Кметът на Община Доспат подписа договор за предоставяне на топъл обяд за 170 лица от 1-ви октомври

Обявление Уважаеми жители на община Доспат, На основание Заповед изх. № РД-06-26 / 26.08.2020 г. на Министъра на труда и социалната политика, е утвърдено изменение на целевата програма, включващо решение…