ЕП гласува да се ограничи използването на пластмасови торбички

ЕП гласува да се ограничи използването на пластмасови торбички
Държавите членки ще трябва да намалят потреблението на най‑често използваните и най‑замърсяващи околната среда пластмасови торбички с 80% до 2019 година, съгласно промени в законодателството, които Европейският парламент прие преди края на мандата. Депутатите препоръчаха налагане на данъци и налози на търговски ограничения или забрани. Пластмасовите торбички, изхвърляни на боклука, представляват сериозен проблем за околната среда и водят  до замърсяването на водните басейни и екосистемите. Депутатите отбелязаха, че пластмасовите торбички с дебелина под 50 микрона, които представляват по‑голямата част от общия брой пластмасови торбички за покупки в ЕС се използват повторно по‑рядко в сравнение с по‑дебелите пластмасови торбички. Те по‑често попадат сред отпадъците и допринасят за замърсяването на околната среда. Държавите от ЕС ще трябва да намалят потреблението им наполовина до 2017 година и с най‑малко 80% след още две години. Те могат да направят това както чрез налагане на данъци, така и чрез търговски ограничения и забрани, за да се гарантира, че магазини няма да предлагат пластмасовите торбички безплатно, с изключение на онези от тях, които са предназначени за опаковане на насипни храни, като сурово месо, риба и млечни продукти. До 2019 г. пластмасовите торбички, използвани за плодове, зеленчуци и сладкарски изделия, ще трябва да бъдат заменени с торбички, изработени от рециклирана хартия, с биоразградими  или с компостируеми торбички. Изискванията по отношение на опаковките, оползотворявани чрез компостиране, и на биоразградимите опаковки също следва да бъдат изменени, решиха още депутатите.  Европейският парламент прие на първо четене тези текстове, за да гарантира, че извършеното по време на настоящия мандат, ще може да бъде продължено от новия състав на Парламента и да бъде използвано за основа за бъдещи преговори с държавите членки.

Пресцентър на „Европа Директно“ в Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре