„Европа директно” Смолян организира „Европейска година на развитието”

град Смолян
Европейски информационен център „Европа директно”  Смолян организира информационно събитие за широката общественост под надслов „Европейска година на развитието”, което ще се проведе на 5 октомври 2015 г. от 16:30 до 19:30 ч. пред РДТ „Николай Хайтов” гр. Смолян.
2015 година е обявена за Европейска година на развитието и информацията, която ще получат смолянчани ще бъде фокусирана върху мерките, които се предприемат от Европейските институции в подпомагане справянето с бедността в световен мащаб и ролята на ЕС като глобален актьор при разрешаване на кризи и в борбата за човешки права. Ще бъдат раздадени информационни материали и направени консултации за политиките на ЕС и механизмите за влияние на активното гражданство върху тях,  възможностите за инвестиции и създаването на работни места, справянето с младежката безработица, създаването на единен енергиен и паричен съюз, европейските програми за финансиране и много други.
Очакваме специални гости на нашето събитие да бъдат и младите хора на града, за които ще има интересни и забавни информационни материали.

Източник: „Европа Директно” Смолян
 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре