На 09.01.2020г. екипът на,, Родолюбие – Смолян - ВМРО” разработи и входира проект “Фестивал на Родопската песен, занаяти и кухня” по Програма РА14 „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“, финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г. Бенефициент по проекта е НЧ „Кирил Маджаров – 1866” кв.Устово, а негови…
Публикувана в Общество
Клуб на жените „Родопчанка“ гр.Смолян получи финансиране от Българския фонд на жените и стартира Комуникационна кампания за проучване и анализиране на нагласите за превенция на насилието над жени на работното място сред ръководния състав на малкия и среден бизнес в област Смолян. Дейностите ще се реализират в рамките на следващите…
Публикувана в Общество
 „Радвам се, че Общината  е домакин на този лагер, защото не случайно Смолян е обявен за град на знанието“, посочи при откриването кметът Мелемов Кметът Николай Мелемов е почетен гост на Иновационен лагер за генериране на идеи по  проект  на Джуниър Ачийвмънт –България „Към Иновации и предприемачество чрез суровини и природни ресурси“. Лагерът  се провежда  в Смолян  на първи и втори декември  т.г. в сградата…
Публикувана в Архив новини
Община Смолян стартира реализацията на проект „Обновяване и енергийна ефективност на културна инфраструктура – сграда на Планетариума“ по ОП „Региони в растеж“ - 2014-2020 г. Стойността му е 4 милиона лв. Днес на заседание на Общинския съвет в Смолян , съветниците единодушно гласуваха Общината да сключи договор за финансиране с…
Публикувана в Архив новини
Средно училище “Св.св. Кирил и Методий”, гр.Смолян за пореден път е партньор в проект, финансиран от европейската програма за подкрепа на образованието, младежта и спорта Еразъм+. Новият спечелен проект, в който училището участва, се нарича “Local initiatives in the European village” по ключова дейност 229 за стратегически партньорства и е…
Публикувана в Архив новини
„Европа в Смолян – Смолян в Европа. Родопски будители с европейски измерения“ В началото на 2019 г. Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – Смолян спечели проект на Областна администрация – Смолян в рамките на Комуникационна стратегия на Република България за Европейския съюз. Целта на работната програма по проекта е обвързана…
Публикувана в Архив новини
Евродепутатите приеха своята позиция относно бюджета на ЕС, отбелязвайки, че той трябва да бъде „солидна отправна точка за стартиране на ново поколение програми на ЕС“. В проекта си на резолюция ЕП подчертава, че бюджетът на Европейския съюз за 2020 г. е „последна възможност ЕС да се доближи до реализирането на политическите…
Публикувана в Европа Директно Смолян
По проект „Подкрепа на социалните предприятия в борбата с бедността и социалното изключване“ с акроним Social Plate,  осъществяващ се с финансовата подкрепа на Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г., съфинансиран  от   Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, на 3 октомври в хотел „Кипарис Алфа“ - Смолян…
Публикувана в Архив новини
  Центърът за насърчаване на социалното предприемачество към Смолянската Търговско-промишлена палата проведе форум на тема „СТИМУЛИРАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“ на 29 март 2019 г.  в зала на хотел „ДИКАС“ в гр. Смолян. Форумът е част от информационната дейност на центъра за популяризиране на социалното предприемачество. Центърът е създаден от СмТПП…
Публикувана в Архив новини
Арексим Инженеринг ЕАД, гр. Смолян успешно приключва работа по проект, финансиран чрез Оперативна програма Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. по процедура BG05М9ОР001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“. Наименованието на проекта е „Осигуряване на безопасни условия на труд и социални придобивки за служителите на Арексим Инженеринг ЕАД“. Общата стойност…
Публикувана в Архив новини
Страница 1 от 6

Всички фото, видео и текстови материали в този сайт са собственост на СМОЛЯН ДНЕС! освен в случаите, когато изрично  е посочен друг автор. Всяко копиране и репродуциране на тези материали без изричното писмено съгласие на СМОЛЯН ДНЕС!  се преследва по "Закона за авторското право и сродните му права", както и по "Закона за защита на конкуренцията". Уеб дизайн СМОЛЯН ДНЕС!