Европейският информационен център „Европа Директно“ в Смолян проведе полезна среща-дискусия как да се въвеждат и разбират темите за миграцията и човешките права сред подрастващите

Европейският информационен център „Европа Директно“ в Смолян проведе полезна среща-дискусия как да се въвеждат и разбират темите за миграцията и човешките права сред подрастващите

Европейският информационен център „Европа Директно“ в Смолян проведе полезна среща-дискусия как да се въвеждат и разбират темите за миграцията и човешките права сред подрастващите. В нея участваха зам.-областният управител Адриан Петров, екипът на „Европа Директно“, средношколци, участници в проекти по програмата „Еразъм +“, които имат свой опит по темата и наблюдения от общуване с връстници в чужбина. Заедно с тях в обсъждането на моделите за преподаване на темите „Миграцията и човешките права“ бяха Надежда Милева - специалист в Дирекция „Международни проекти, програми, обществени дейности“ в община Смолян, водещи учители от учебни заведения в общината – ОУ „Стою Шишков“ в с. Търън, ЕГ „Иван Вазов“, Първо СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Второ ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ – Смолян, както и представители на НПО организации.

Ръководителят на „Европа Директно“ в Смолян Надежда Митева поздрави всички присъстващи в срещата-дискусия и съобщи радостната новина, че центърът спечели нов 3-годишен мандат в новата генерация на европейската мрежа „Европа Директно“. „За нас ще бъде чест, заяви тя, и през следващите три години да сме търсен партньор, както и да ви предлагаме полезни информационни дейности и да подкрепяме ваши инициативи”.

Своите впечатления и опит от участие в обмени по програма "Еразъм+" с основен акцент човешки права, миграция, дискриминация и изключване споделиха смолянски млaдeжи. Те разказаха как чрез различни похвати на изкуството и игровите казуси се въвеждат тези трудни теми сред младежи -участници в европейски обмени и как в процеса на съпреживяване се формират или променят мнения и нагласи.

Присъстващите на дискусията учители и представители на НПО също споделиха своя опит и работещи модели за преподаване, както и нуждата от въвеждане на неформални методи на работа във формалното образование.

Заместник-областният управител Адриан Петров поздрави присъстващите и се обърна лично към учениците с думите: “Радва ме това, че и чувствам, и виждам в очите ви блясък, когато говорим за изконни човешки неща. Вие сте информирани, показахте, че можете да преценявате.“ …„ Да не забравяме, че трябва да изграждаме общество, социално ангажирано, в което се гледа с очите и сърцето на проблемите в дълбочина, да не се забравя, че нашият регион и страна имат нужда от вашите умения и знания, от отговорно социално поведение”.

„Европа Директно“ - Смолян

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре