Избори за Европейски парламент. Защо този път в Европа ще е по-различно?

Среща на Теодор Стойчев и Надежда Митева, ръководител на Европейския информационен център "Европа Директно" в Смоля
Отговаря журналистът Теодор Стойчев – ръководител на Информационния офис на Европейския парламент в София:
На тези избори за Европейски парламент основното послание е по-различно - „Действай. Съдействай. Въздействай.” , информационната кампания на Европейския парламент е абсолютно надпартийна, не излъчваме никакви политически послания, не бихме искали, не бихме могли. Просто идеята е да се информират  гражданите  какво предстои,

Този път е по-различно, защото с влизането в сила на Лисабонския договор през 2009 г., нещата много се промениха за Европейския парламент и голяма част от европейското законодателството се приема  вече и от него. До 2009 година това не беше във всички области. Много неща се приемаха само от Съвета на министрите на държавите членки, а Парламентът имаше  консултативна роля в 20-30 % от законодателството, което се приема на европейски ниво. От 2009 година насам  близо 100 %  от не са съгласи с нещо, внесено и предложено от Комисията и от Съвета на министрите, законодателството няма да бъде прието. От тази гледна точка взетите решения в Парламента до голяма степен определят нашето ежедневие като цяло. Европейският парламент има огромна роля във всичко, което касае нашия живот. В Европейския парламент се взимат решения, които ни касаят като потребители във всеки един момент и това е именно идеята на нашата кампания да покажем най-важните решения, взети от  последния мандат и какво предстои да се вземе в следващия мандат 2014 – 2019 г. Този път е по-различно, защото за първи път, след Лисабонския договор, вече хората ще имат своя глас за избор на председател на Европейската комисия. Досега след Европейските избори се събираха правителствените ръководители на държавите членки и определяха кой да бъде новия председател. Този път идеята е да бъде прозрачен изборът. Всяка европейска партия ще посочи своя кандидат и от тях ще се избере един. Кампанията се провежда на 24 езика в 28 държави.

Важно е да се гласува за Европейски парламент, защото голяма част от законодателството в страните от Съюза се приема там. Ако не гласуват хората, означава, че нямат отношение към това, което се случва в ежедневието.

Пресцентър на „Европа Директно“ в Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре