ЕП иска по-строги правила за камионите и автобусите

ЕП иска по-строги правила за камионите и автобусите

             

 •         Подобряване на качеството на въздуха в ЕС в съответствие със Зеления пакт и целите на REPowerEU

•          Градски автобуси с нулеви емисии до 2030 г.

•          Tежкотоварните превозни средства са източник на 25 % от емисиите на парникови газове от автомобилния транспорт в ЕС

Евродепутатите са готови да започнат преговори със Съвета по засилени цели за намаляване на емисиите на CO2 за нови тежкотоварни превозни средства, като автобуси, камиони и ремаркета.

Парламентът прие преговорната си позиция с 445 гласа „за“, 152 „против“ и 30 „въздържал се“.

Евродепутатите искат строги цели за намаляване на емисиите на CO2 за средни и тежкотоварни камиони, включително професионални превозни средства (като камиони за боклук, самосвали или бетонобъркачки) и автобуси. Целите ще бъдат 45 % за периода 2030—2034 г., 65 % за 2035—2039 г. и 90 % за 2040 г.

Те са съгласни с предложението на Комисията да се позволи регистрирането само на новите градски автобуси с нулеви емисии от 2030 г. и предлагат временно освобождаване (до 2035 г.) за градските автобуси, използващи биометан, при строги условия.

Цитат

Докладчикът Бас Ейкхаут (Зелените/ЕСА, Нидерландия) заяви: „Преходът към камиони и автобуси с нулеви емисии е не само от ключово значение за постигането на нашите цели в областта на климата, но и решаващ фактор за по-чист въздух в нашите градове. Осигуряваме яснота за един от най-големите производствени отрасли в Европа и ясен стимул да инвестираме в електрификация и водород. Надграждаме предложението на Комисията, като разширяваме обхвата и адаптираме редица цели и показатели, за да наваксаме с реалността, тъй като преходът се движи по-бързо от очакваното“.

 

Следващи стъпки

 

Парламентът е готов да започне преговори с правителствата на ЕС относно окончателната форма на законодателството.

Контекст

На 14 февруари 2023 г. Комисията представи законодателно предложение за определяне на стандарти за CO2 за тежкотоварни превозни средства от 2030 г. нататък, за да се подпомогне постигането на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата до 2050 г. и да се намали търсенето на вносни изкопаеми горива. Тежкотоварните превозни средства, като камиони, градски автобуси и автобуси на дълги разстояния, са отговорни за над 25 % от емисиите на парникови газове (ПГ) от автомобилния транспорт в ЕС и представляват над 6 % от общите емисии на парникови газове в ЕС.

При приемането на настоящия доклад Парламентът отговаря на очакванията на гражданите за справяне със замърсяването и за насърчаване на закупуването на електрически превозни средства и инвестициите в разработването на други незамърсяващи технологии, както е посочено в предложения 2, параграфи 2 и 3 от заключенията на Конференцията за бъдещето на Европа.

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре