ЕП подкрепи допълнителни 100 милиона евро за научни изследвания в ЕС и програмата Еразъм

ЕП подкрепи допълнителни 100 милиона евро за научни изследвания в ЕС и програмата Еразъм
Евродепутатите приеха с 614 гласа „за“, 69 гласа „против“ и 10 гласа „въздържал се“ допълнителни 100 милиона евро за водещите програми на ЕС Хоризонт 2020 (80 милиона евро за финансиране на научни изследвания) и за Еразъм+ (20 милиона за младежка мобилност), както беше решено през декември 2018 г. от Европейския парламент и Съвета на ЕС в споразумението им относно общия бюджет на ЕС за 2019 г. Младежта и научните изследвания за сред главните приоритети на Парламента.
 
В друго гласуване те решиха с 601 гласа „за“, 40 гласа „против“ и 12 гласа „въздържал се“ да върнат обратно 1.8 милиарда евро от бюджета от 2018 г. на държавите членки, чрез намаляване на контрибуциите на страните към бюджета на ЕС. Това е част от годишното изпълнение, като фондовете идват обикновено от лихви за забавяне и глоби, получени от Комисията, както и от непълно усвояване на бюджета от програмите на ЕС.
 
Пресслужба на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре