Отново са обявени Европейски награди за насърчаване на предприемачеството

Европейската комисия организира присъждането на Европейските награди за насърчаване на предприемачеството 2015. Срокът за документите за България е 15 юни 2015 г.

Целта е да бъдат открити и да получат признание организациите, които най-успешно насърчават предприемачеството в Европа и в частност - в България, служат за пример при прилагането на политика и практика в тази област, повишават вниманието относно значимостта на предприемачеството, насърчават и вдъхновяват бъдещи предприемачи.

В конкурса за Наградите могат да участват национални, регионални и местни публични институции и публично-частни партньорства от всички държави-членки на ЕС, Исландия, Норвегия, Сърбия и Турция. Обособени са два етапа: национален и европейски. Участниците могат да продължат участие на европейския етап, след като са преминали успешно през селекция в собствената си страна. На национално равнище от българско жури под ръководството на Министерството на икономиката и енергетиката ще бъдат отличени 2 кандидатури в две отделни категории, които ще получат право на участие в европейския етап на конкурса, където жури, съставено от Европейската комисия, ще определи най-добрите проекти - по един победител във всяка от шестте категории и един носител на голямата награда. Финалът тази година ще бъде през ноември в Люксембург, по време на Четвъртата асамблея на малките и средните предприятия.

Проектът на Министерство на икономиката "Брандико" спечели в категорията "Инвестиране в предприемачески умения" по време на церемонията към Третата Асамблея на МСП в Неапол, Италия, 2014година. Брандико е конкурс, чиято цел е да събуди интереса в учениците към значението на закрилата на интелектуалната собственост и в частност – на търговската марка, която е лицето на всяко предприятие. За четирите си издания, Брандико събра над 150 тренировъчни предприятия в средните училища от цяла България включително и от други страни, което прави участие от над 1700 деца.

Това отличие е изключително събитие и повод за гордост, тъй като за всичките си 5 години активно участие в конкурса Европейски награди за насърчаване на предприемачеството, България не е получавала номинация/награда на Европейско ниво.

По информация на Министерството на икономиката и енергетиката
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре