Еврокомисарят Мария Габриел: Жените са най-големият неизползван предприемачески и лидерски потенциал в Европа

Еврокомисарят Мария Габриел:  Жените са най-големият неизползван предприемачески и лидерски потенциал в Европа

Повече жени в цифровия сектор биха могли да генерират годишно увеличение на европейския БВП от 16 милиарда евро. Няма съмнение, че бъдещето на Европа е цифрово и то трябва да включва всички. В този смисъл ролята на жените и участието им в цифровата трансформация на Европа е от решаващо значение. Жените представляват 52% от европейското население, но в момента те съставляват само 30% от предприемачите и 32% от икономическите лидери. Това е голям парадокс. Оказва се, че жените са най-големият неизползван предприемачески и лидерски потенциал в Европа. Не можем да лишим нашите отрасли и предприятия от таланта на жените. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел по време на конференцията SHEleader@digital, която се проведе в София под неин патронаж.

Според комисаря, икономическите пречки пред жените са продиктувани от порочен кръг от взаимно подсилващи се ограничения, свързани с пола, стереотипите, особеностите в образователните системи. Резултатът е цифрова пропаст между мъжете и жените по време на безпрецедентна цифрова трансформация. "По-доброто представителство на жените в цифровия сектор е въпрос, който засяга напредъка и просперитета на нашите общества. Повече жени на цифрови работни места биха могли да генерират годишно увеличение на европейския БВП от 16 милиарда евро. Жените са двигатели на растежа и напредъка. Ето защо трябва всички да обединим усилия и работим за равни възможности за жените и мъжете в цифровия сектор", призова Мария Габриел.

Еврокомисарят наблегна силно, че ако всички сектори са засегнати, някои от тях носят специална отговорност, като например медиите и аудиовизуалния сектор. Само в две държави в Европа например има добро представителство на жените в управителните съвети - Швеция 61% и България 60%. По отношение на филмите, само един от пет филма е режисиран от жена (21%), а огромната част от средствата за финансиране (84%) отиват във филми, които не са режисирани от жени. А всъщност не липсват квалифицирани жени режисьори - те съставляват 44% от завършилите студенти в тази област.

Мария Габриел отбеляза няколко ключови инициативи на Европейската комисия за подобряване равенството между половете в цифровия сектор, включително подети лично от нея като комисар по цифровата икономика и общество. Такава е например кампанията "No women, no panel", чрез която е поела ангажимент да не приема покани за участие във форуми, в които няма нито една жена експерт като оратор. Друга инициатива е стратегията й "Жените в технологиите", която представи на 8 март, основаваща се на борбата със стереотипите, популяризирането на добрите примери за жени лидери в цифровия сектор, насърчаването на момичетата и жените за образование и кариера в ITсектора. "На всеки 1000 жени, завършили висше образование в ЕС, само 24 са в специалности, свързани с информационните и комуникационни технологии. От тези 24 завършили, само 6 жени работят в тази сфера. Това е феномен с голяма икономическа цена", наблегна българският еврокомисар. Тя призова за още по-голямо участие в тазгодишната Европейска седмица на кодирането, като амбицията й е до 2020 г. да бъдат обхванати над 50% от училищата в цяла Европа. Европейската коалиция за цифрови умения и работни места е друга успешна инициатива, чрез която се предоставя обучение на начинаещи жени предприемачи и ги свързва с висши жени предприемачи, действащи като ролеви модели и наставници. В този смисъл са много важни и инициативи като WeHubs, подкрепени от Startup Europe, които служат за връзка между жени предприемачи и улесняват пътя на жените, които искат да се занимават с предприемачество. Освен това, за първи път миналата година българският еврокомисар учреди специална награда за проект, който насърчава цифровите умения на жените и момичетата. На днешната конференция Мария Габриел обяви още, че в момента службите под нейно ръководство правят оценка на ситуацията с баланса между половете във финансирани от ЕС проекти в нейния ресор, особено в рамките на програма МЕДИА.

"Нямаме друг избор освен да се вслушваме един в друг, да напуснем нашата удобна зона на комфорт и да изградим най-добрите решения в общ интерес. Напредването по въпроса за правото на жените да имат равни възможности с мъжете не засяга само жените. Това е отговорност на всички ни. Нуждаем се от ангажираността на мъжете, жените, училищата, университетите, индустрията, политиците, правителствата и т.н. Никой не трябва да остава изключен от възможностите, които предоставят цифровите технологии. Това е свят за всички. И става въпрос да се използват всички европейски ресурси и таланти за подобряване на конкурентоспособността на нашата икономика", заключи българският еврокомисар Мария Габриел.

Отдел "Преса и медии"
Представителство на ЕК в България

 

 

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре