Европейските избори започнаха днес – 6 юни!

=

До 9 юни гласоподавателите от 27 държави ще изберат своите 720 членове на Европейския парламент. 373 милиона души имат право на глас, а 200 партии са издигнали свои кандидат.

Четирите дни на гласуване на континента започнаха днес с гласуване в Нидерландия. Тя ще бъде последвана от Ирландия на 7 юни, Чехия - на 7 и 8 юни, Латвия, Малта и Словакия - на 8 юни, Италия - на 8 и 9 юни, а избирателите в останалите 20 държави членки ще гласуват на 9 юни.

Европейските институции работят в интерес на европейските граждани и страните, които членуват в Европейския съюз, и се стремят ЕС да постигне поставените си цели.

Европейският парламент

Европейският парламент е единствената институция, чиито членове се избират пряко от европейските граждани на всеки пет години. Тази година ще бъдат избрани 720 евродепутати, с 15 повече от изборите през 2019 г.

Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз си поделят правомощията по приемането и изменението на законодателство и вземането на решения относно бюджета на ЕС. Парламентът също упражнява надзор върху работата на Комисията и други органи на ЕС и си сътрудничи с националните парламенти на страните членки.

Европейската комисия

Европейската комисия е изпълнителният орган на ЕС. Тя предлага нови закони и политики, следи за тяхното прилагане и управлява бюджета на ЕС. Комисията също така гарантира, че политиките и правилата на ЕС се прилагат правилно във всички държави членки.

Комисията включва 27 комисари, по един от всяка страна в ЕС. Парламентът одобрява целия екип от комисари, след което Европейският съвет официално назначава Комисията.

Европейската комисия е ръководена от председател. Лидерите на страните от ЕС номинират кандидат за този пост въз основа на резултатите от европейските избори. След това Европейският парламент гласува дали да избере кандидата, като за одобрение са нужни гласовете на повече от 50% от всички депутати. В противен случай лидерите на страните от ЕС трябва да предложат друг кандидат.

 

Съветът на Европейския съюз

Съветът на Европейския съюз, известен още като Съвета, приема законодателни актове, в повечето случаи заедно с Европейския парламент. Съветът също така е отговорен за координирането на политиките на държавите в конкретни области. В Съвета са представени правителствата на всяка страна в ЕС, като в зависимост от въпросите заседават министри с различни ресори.

Председателството на Съвета се поема от различна страна на всеки шест месеца.

Европейският съвет

Европейският съвет е институция на ЕС, която определя общите политически насоки и приоритети на Европейския съюз. Членовете на Европейския съвет са държавните или правителствените ръководители на 27-те държави-членки на ЕС, председателят на Европейския съвет и председателят на Европейската комисия. Европейският съвет се събира поне четири пъти годишно.

Съветът на ЕС и Европейският съвет не трябва да се бъркат със Съвета на Европа, който не е част от институциите на ЕС. Това е международна организация със седалище в Страсбург, чиято цел е да защитава човешките права, демокрацията и върховенството на закона.

Други институции на ЕС

Освен Комисията, Парламента, Съвета и Европейския съвет съществуват и други институции и органи на ЕС. Сред тях са:

Съдът на Европейския съюз (със седалище в Люксембург);

Европейската централна банка (със седалище във Франкфурт);

Европейската сметна палата (със седалище в Люксембург).

 

 

Европейски  парламент, Бюро за връзки в България

 
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре