Европейският парламент създаде специална комисия за данъчните практики

Европейският парламент създаде специална комисия за данъчните практики
Парламентът реши да създаде специална комисия, която да наблюдава „привилегированите данъчни режими и други мерки с подобно естество и ефект“ в държавите членки. Новата комисия ще може да отправя препоръки за в бъдеще и ще бъде съставена от 45 депутати за първоначален период от 6 месеца.
Предложението беше прието с 612 гласа „за“, 19 „против“ и 23 „въздържал се“.
Комисията ще разгледа решенията за привилегировани данъчни режими от 1 януари 1991 г., както и начина, по който Европейската комисия третира държавната помощ в страните членки и степента на прозрачност при вземането на решения за привилегировани данъчни режими за отделни дружества от страна на държавите членки. Тя ще разгледа възможностите за намаляване на неблагоприятните ефекти от агресивното данъчно планиране на публичните финанси и ще направи предложения за бъдещи действия.
Новата комисията се създава в разгара на предприетите от ЕК разследвания на привилегировани данъчни режими за отделни мултинационални компании в Люксембург, Ирландия, Белгия и Холандия.
Планираният от комисията по икономически и парични въпроси „проучвателен“ доклад (незаконодателен, собствена инициатива) за привилегировани данъчни режими отпада, тъй като обхватът му се припокрива с правомощията на специалната комисия.

По информация на Българска редакция на Пресслужбата на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре