Конференция за бъдещето на Европа: ангажиране с гражданите за изграждане на по-устойчива Европа

Снимка: АР

Днес председателят на ЕП Давид Сасоли, министър-председателят на Португалия Антониу Коща, от името на председателството на Съвета на ЕС, и председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен подписаха Съвместната декларация относно

Конференцията за бъдещето на Европа.

Това проправя пътя за започването на поредица от дебати и дискусии, които ще дадат възможност на хората от всички краища на Европа да споделят идеите си, за да помогнат за оформянето на бъдещето на Европа.

Председателят Давид Сасоли заяви: „Днешният ден бележи едно ново начало за Европейския съюз и за всички европейски граждани. Конференцията за бъдещето на Европа ще бъде уникална възможност за всички европейски граждани и за нашето гражданско общество с оглед на оформянето на бъдещето на Европа - общ проект за функционираща европейска демокрация. Призоваваме всички вас да вземете участие със своето мнение в оформянето на облика на Европа на утрешния ден - на ВАШАTA Европа.“

Министър-председателят Антониу Коща заяви: „Свикването на Конференцията за бъдещето на Европа е послание за увереност и надежда за бъдещето, което изпращаме на европейците. Увереност, че ще преодолеем пандемията и кризата; надежда, че заедно ще изградим едно справедливо, екологично и цифрово бъдеще на Европа.“

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: „Днес приканваме всички европейци да споделят мнението си. Да заявят в каква Европа искат да живеят, да оформят облика ѝ и да обединят силите си, за да ни помогнат да я изградим. Очакванията на гражданите са ясни: те искат да имат думата за бъдещето на Европа по въпроси, които засягат живота им. Обещанието ни днес е също толкова ясно: ние ще се вслушаме. След което ще действаме.“

Конференцията си поставя за цел да предостави на гражданите по-голяма роля при оформянето на политиките и амбициите на ЕС за подобряване на издръжливостта на ЕС на кризи, били те икономически, или свързани със здравето. Тя ще създаде нов публичен форум за открит, приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с европейците по въпросите, които са от значение за тях и засягат ежедневието им.

Съвместната декларация съдържа неизчерпателен списък на възможните теми за конференцията. Там се споменават здравеопазването, изменението на климата, социалната справедливост, цифровата трансформация, ролята на ЕС в света и начините за укрепване на демократичните процеси, които управляват ЕС. Тези теми съвпадат с водещите приоритети на ЕС и с въпросите, повдигнати от гражданите в проучванията на общественото мнение. В крайна сметка участващите граждани ще решат кои теми ще се обсъждат от Конференцията.

Следващи стъпки

Конференцията е под ръководството на трите институции, които са начело на това начинание, представлявани от своите председатели, действащи като нейно съвместно председателство. Скоро ще бъде създаден изпълнителен съвет, състоящ се от равен брой представители на трите институции, като националните парламенти ще имат статут на наблюдатели. Изпълнителният съвет ще наблюдава работата на Конференцията и ще подготвя пленарните ѝ заседания, включително приноса на гражданите и последващите действия във връзка с тях.

Контекст

В Съвместната декларация се определят обхватът, структурата, целите и принципите на Конференцията. В нея се определят условията за ръководените от гражданите събития, които предстои да бъдат организирани съвместно с гражданското общество и заинтересованите страни на всички равнища, с националните и регионалните парламенти, Комитета на регионите, Икономическия и социален комитет, социалните партньори и академичните среди. Тяхното участие в процеса е от съществено значение, за да се гарантира възможно най-широка представителност и ангажираност.

Конференцията ще използва различни форуми, включително цифрови, а когато е възможно - и присъствени формати, при спазване на правилата във връзка с COVID. Интерактивната многоезична цифрова платформа ще даде възможност на гражданите и заинтересованите страни да представят идеи онлайн и ще им помогне да участват в събития или да организират такива.

Платформата и всички събития, организирани под егидата на Конференцията, трябва да се основават на принципите на приобщаване, откритост и прозрачност, при зачитане на неприкосновеността на личния живот и на правилата на ЕС за защита на данните. Предстои панелите на европейските граждани, организирани на европейско равнище, да бъдат излъчвани, а цялата подавана онлайн информация да бъде достъпна за обществеността.

Конференцията се приканва да достигне до заключения, за да представи ориентир за бъдещата посока на развитие на Европа.

 

Пресслужба на Европейския парламент

Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре