Изборите за Европейски парламент през май са най-важните досега

Изборите за Европейски парламент през май са най-важните досега
Изборите за Европейски парламент, които ще се проведат през месец май 2014 г., дават на гласоподавателите възможността да повлияят върху бъдещия политически курс на Европейския съюз, като изберат 751 членове на Европейския парламент, които да представляват техните интереси през следващите пет години.
Всяка държава членка има собствени избирателни закони и решава в кой ден гражданите й да отидат пред урните в рамките на 4-дневния изборен период от 22 до 25 май 2014 г. Българските гласоподаватели ще гласуват на 25  май, за да изберат 17 членове на ЕП. Резултатите от всичките 28 държави ще бъдат обявени вечерта на 25 май, неделя.

Откакто Хърватия се присъедини към ЕС през юли 2013 г., членовете на Европейския парламент са 766, но този брой ще бъде намален на 751 при изборите през 2014 г. и ще остане на това равнище и в бъдеще. Тези членове на ЕП ще представляват над 500 милиона граждани в 28 държави членки. Съгласно Договорите на ЕС местата се разпределят между различните държави въз основа на принципа на дегресивната пропорционалност, който означава, че държавите с по-многобройно население имат повече места от онези с по-малобройно население, но последните имат повече места, отколкото би предполагало строгото прилагане на пропорционалността.

Защо тези избори са различни?
Тези избори за Европейски парламент са най-важните досега, тъй като Съюзът търси начин за излизане от икономическата криза и лидерите на ЕС разсъждават каква посока да изберат за бъдещето. Тези избори не само ще позволят на гласоподавателите да изразят мнение за усилията на лидерите на ЕС за преодоляване на кризата в еврозоната и за плановете за по-тясна икономическа и политическа интеграция; те са също първите избори, откакто Договорът от Лисабон от 2009 г. даде на Европейския парламент редица важни нови правомощия.

Една важна нова промяна, въведена от този Договор, е за пръв път резултатите от изборите за Европейски парламент да се вземат предвид, когато държавите-членки на ЕС  номинират новия председател на Европейската комисия, който ще наследи Жозе Мануел Барозу през есента на 2014 г. Новият Парламент трябва да одобри този кандидат: както е постановено в Договора, Парламентът „избира“ председателя на Комисията. Това означава, че сега несъмнено гласоподавателите имат думата за това  кой да поеме управлението на ЕС.  

Новото политическо мнозинство, което тези избори ще излъчат, ще формира също европейското законодателство за следващите пет години в редица области – от единния пазар до гражданските свободи. Парламентът – единствената пряко избрана институция на ЕС – вече е централно звено на европейската система на вземане на решения, на равна нога с националните правителства по почти всички законодателни актове на ЕС.

 Пресцентър на „Европа Директно” в Смолян по информация на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре