100 милиона евро ще има за България

100 милиона евро ще има за България
„Инициатива за младежта" на ЕС, която лидерите  на 27-те страни членки приеха, е в размер на 8 млрд. долара за борба срещу младежката безработица. Тази "Инициатива за младежта" засяга регионите с най-голяма безработица сред младите (над 25%, в България е 28.3%). През 2014 г. основните бенефициенти  се очаква да бъдат Испания, Гърция, Италия и Франция. България ще получи близо 100 млн. евро в следващите няколко години. Младежката гаранция заработи в страните членки от 1 януари 2014 г. 
 
Пресцентър "Европа Директно" - Смолян
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре