28 януари е Денят на защита на данните

28 януари е Денят на защита на данните
„Интернет компаниите ще трябва да се приспособят към изискванията за защита на данните, едно от основните права на гражданите, заяви Питър Хъстинкс, ръководител на европейския надзорен орган за защита на данните“. За съжаление, ние свикваме с безплатни онлайн услуги, в замяна на които негласната уговорка е, че данните ни са прозрачни. „Внимавайте на кого имате доверие“, предупреждава Питър Хъстинк. Той отговаря за това да се увери, че европейските институции и органи зачитат неприкосновеността на личните данни, когато ги обработват или когато създават политики.

По повод на Деня на защита на данните – 28 януари, Питър Хъстинкс каза още: „В момента в Европейския парламент  работим по много амбициозен преглед на законодателната рамка, който ще донесе повече права, отговорности, инструменти за надзор и прилагане и по-широк обхват, покриващ много от големите компании като Apple, Facebook и Google. Тези компании ще трябва да се приспособят. Но нещата не се развиха толкова бързо, колкото желаехме. Съветът не беше готов. Но мисля, че сегашното гръцко председателство направи всичко възможно, за да постигне споразумение в Съвета и да позволи на преговорите да започнат. Повечето хора се притесняват, но не на ниво на ежедневни действия. Те влизат във Facebook, ползват различни устройства, свалят приложения и се безпокоят. Но всеки човек сам е отговорен за настройките си. Ние трябва да бъдем по-критични."

Пресцентър на  "Европа Директно" в Смолян по информация на Европейския парламент
Вашият FACEBOOK коментар ...
нагоре